Inne usługi

 

 

  • Analiza MALDI TOF/TOF próbek.
  • Biobankowanie szczepów bakteryjnych.
  • Optymalizacja liofilizacji
  • Testy toksyczności MTT na liniach komórkowych.
  • Hodowle bakterii i drożdży w bioreaktorze do 10L objętości roboczej
  • Sekwencjonowanie DNA
  • Genotypowanie (ustalenie gatunku) grzybów i bakterii
  • Ustalenie ojcostwa – peace of mind

Kontakt:

dr hab. Wiesław Świętnicki,

tel. +48 724 266 851; 507 332 706