Inne usługi

 

 

  • Analiza MALDI TOF/TOF próbek.
  • Biobankowanie szczepów bakteryjnych.
  • Optymalizacja liofilizacji
  • Testy toksyczności MTT na liniach komórkowych.
  • Hodowle bakterii i drożdży w bioreaktorze do 10L objętości roboczej.