Sekcja Analizy Mikrobiologicznej

Kierownik

mgr Bogna Piątkowska

tel. +48 22 378 61 70


Zespół Analizy Mikrobiologicznej prowadzi prace w zakresie badań mikrobiologicznych dla zleceniodawców z przemysłu i w ramach kooperacji wewnętrznej Łukasiewicz- ICHP. Zespół Analizy Mikrobiologicznej posiada certyfikat GMP i regularnie jest  poddawany audytom firm zlecających badania oraz Głównej Inspekcji Farmaceutycznej. Oprócz standardowych badań w kontroli jakości, zespół zajmuje się także opracowaniem metod badań do konkretnych produktów farmaceutycznych oraz do produktów nie będących lekami.

Zakres działalności:

 • badanie jałowości
 • badanie czystości mikrobiologicznej
 • badanie endotoksyn bakteryjnych (metoda żelowa: badanie graniczne)
 • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej
 • skuteczność środków dezynfekcyjnych
 • monitorowanie mikrobiologiczne pomieszczeń czystych
 • badania żyzności i jałowości podłóż mikrobiologicznych
 • walidacje i transfery metod mikrobiologicznych – potwierdzenie odpowiedniości metody do danego zastosowania.

 Potencjał badawczy:

 • pomieszczenia odpowiednich klas czystości, m.in. klasy B,
 • szafy z laminarnym przepływem powietrza,
 • cieplarki, autoklaw, sterylizator, łaźnia wodna, wagi analityczne, steritest i inne niezbędne urządzenia do przeprowadzenia analiz