Sekcja Analizy Chemicznej

Kierownik

mgr Jolanta Duda

tel. +48 22 37 86 144


Zespół Analizy Chemicznej prowadzi badania w zakresie analiz substancji czynnych, produktów leczniczych, substancji pomocniczych, surowców farmaceutycznych zgodnie z Ph. Eur., USP, FP w standardzie GMP.


Zakres działalności

 • Opracowanie i optymalizacja metod analitycznych
 • Walidacja metod analitycznych
 • Walidacja metod oznaczania pozostałości substancji w procesie mycia linii produkcyjnej
 • Weryfikacja metod analitycznych
 • Transfer metod analitycznych
 • Certyfikacja serii na zgodność z GMP (certyfikat) w zakresie kontroli jakości produktów leczniczych, substancji aktywnych oraz substancji pomocniczych i surowców
 • Badania dostępności farmaceutycznej dla różnych form farmaceutycznych
 • Badania stabilności substancji czynnych i produktów leczniczych w kwalifikowanych komorach klimatycznych w warunkach długoterminowych
 • Badanie profilu zanieczyszczeń – wykrywanie, identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami monografii farmakopealnych (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA)
 • Standaryzacja wzorców substancji czynnych i ich zanieczyszczeń.

Zakres działalności

Badania prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury w oparciu o szerokie spektrum technik rozdziału, izolacji i identyfikacji.

 • Chromatografia cieczowa – HPLC (UV/PDA/RI/Fluorescence/Electrochemical) na kolumnach analitycznych, preparatywnych i półpreparatywnych, UPLC, SEC, IEC
 • Chromatografia gazowa – GC z Head Space i detekcją FID
 • Spektroskopia – IR, NIR, FTIR, UV-VIS
 • Spektrometria AAS/AES wzbudzenie płomieniowe i elektrotermiczne
 • Analiza rozkładu, wielkości i kształtu cząstek – dyfrakcja laserowa, metoda mikroskopowa
 • Potencjometria
 • Metody klasyczne: analiza wagowa, analiza miareczkowa

Zespół Analizy Chemicznej od lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą w zakresie kontroli jakości produktów leczniczych i surowców, badań rozwojowych, ekspertyz oraz doradztwa w procesie rejestracji leków.