Dyrekcja

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego

dr inż. Paweł Bielski

tel. +48 22 633 97 98

faks +48 22 568 22 42

e-mail: pawel.bielski@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr inż. Ewa Śmigiera

tel. +48 22 568 22 18

tel./faks +48 22 568 25 22

e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Wojciech Konarski

tel. +48 22 568 23 35

faks +48 22 568 23 38

e-mail: wojciech.konarski@ichp.lukasiewicz.gov.pl