Dyrekcja

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej
imienia Profesora Ignacego Mościckiego
dr inż. Paweł Bielski

tel. +48 22 633 97 98
faks +48 22 568 22 42
e-mail: pawel.bielski@ichp.lukasiewicz.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 22 18
tel./faks +48 22 568 25 22
e-mail: ewa.smigiera@ichp.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Wojciech Konarski

tel. +48 22 568 23 35
faks +48 22 568 23 38
e-mail: wojciech.konarski@ichp.lukasiewicz.gov.pl