Dział Półtechnik

Działalność Działu Półtechnik obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w skali półtechnicznej (opracowanie dokumentacji, powiększenie skali laboratoryjnej, optymalizację i walidację procesu technologicznego) oraz produkcję substancji aktywnych.

Substancje aktywne (API) produkowane są w pomieszczeniach kompletnie zmodernizowanych w latach 2005-2007, wyposażonych w nowoczesną aparaturę i instalacje technologiczne spełniające europejskie wymagania farmaceutyczne.

Proces technologiczny jest kontrolowany i dokumentowany pod względem jakości i czystości zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Końcowe etapy wytwarzania substancji aktywnych realizuje się w strefie szarej kontrolowanej, w której zainstalowano 3 linie do procesu oczyszczania produktu oraz 2 linie do końcowych operacji technologicznych.


Kierownik

dr Zbigniew Araźny

tel. +48 22 568 22 07