Dział Minisyntez

Dział Minisyntez prowadzi badania nad technologiami wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych i wytwarza takie substancje w małej skali, od gramów do kilogramów. Prace badawcze ogniskują się wokół rozwoju technologii wytwarzania, głównie powiększania skali, optymalizacji i walidacji procesów. Opracowane technologie stosowane są we własnym oddziale produkcyjnym lub oferowane innym firmom farmaceutycznym. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie mają duże doświadczenie w prowadzeniu syntez w różnej skali, w pracy z agresywnymi chemikaliami takimi jak: chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, związki metaloorganiczne (np. związki Grignarda, alkilolit) i w oczyszczaniu substancji różnorodnym technikami.

Aktywne substancje farmaceutyczne (API) są produkowane w Zakładzie Minisyntez w pomieszczeniach dedykowanych z zachowaniem wszelkich wymagań dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Posiadamy wydane przez Głównego Inspektora Farmacetycznego certyfikaty GMP dla alfacalcidolu, calcifediolu, calcitriolu, calcipotriolu, tacalcidolu, anastrozolu i latanoprostu. Nasze produkty są sprzedawane na całym świecie: Japonii, Chinach, Tajlandii, Meksyku i w licznych krajach europejskich.


Kierownik

mgr inż. Agnieszka Zaniewska

tel. +48 22 568 23 68