Departament Produktów Farmaceutycznych

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowego opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania produktów leczniczych: opracowanie syntezy substancji czynnej; wytwarzanie substancji czynnej, opracowanie technologii wytwarzania formy leku; badania analityczne; dopuszczenie do obrotu. Prace badawcze prowadzone w Łukasiewicz – IChP dotyczą zarówno technologii leków odtwórczych (generycznych), jak i oryginalnych oraz innowacyjnych. Prowadzimy również komercyjną syntezę różnorodnych substancji organicznych na zamówienie (custom synthesis). Partnerami Instytutu są firmy farmaceutyczne oraz ośrodki naukowe. Dokumentacja prac badawczo-rozwojowych jest opracowywana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP, GLP. Oferujemy szeroki asortyment API (aktywne substancje farmaceutyczne) wyprodukowanych w certyfikowanych warunkach GMP i posiadających certyfikaty GIF (patrz: Certyfikaty).Lider Obszaru

mgr Wojciech Maszewski
wojciech.maszewski@ichp.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 568 22 10
+48 603 507 690


Dział Półtechnik

Dział Minisyntez

Dział Handlu

OFERTA Departamentu Produktów Farmaceutycznych