O instytucie

Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego.

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – ICHP).

Zakres działalności:

 • Badania naukowe, przemysłowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych, farmacji i biotechnologii
 • Opracowywanie technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych
 • Produkcja substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji
 • Wytwarzanie leku cytostatycznego Biodribin® stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej
 • Komercjalizacja i wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki przemysłowej
 • Opracowywanie analiz i ekspertyz oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie chemii i technologii chemicznej
 • Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

Strategiczne obszary działania:

 • Nowoczesne materiały i kompozyty polimerowe
 • Recykling i technologie zeroemisyjne
 • Elektromobilność – wodorowe ogniwa paliwowe i elektrochemiczne źródła energii
 • Technologie biomedyczne, chemia gospodarcza
 • Farmacja, Chemia Kosmetyczna i Biotechnologia

Dodatkowe obszary badawcze:

 • Elektrochemia stosowana
 • Badania właściwości tworzyw sztucznych’
 • Produkcja pilotowa i niskotonażowa
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Ekspertyzy i analizy chemiczne
 • Analityka farmaceutyczna
 • Strategie rozwojowe dla branż, surowców i produktów chemicznych 

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 22 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam –wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.


The Łukasiewicz Research Network is Europe’s third largest R&D network, providing business with attractive, broad and competitive technological solutions. Łukasiewicz offers a unique “challenge system” powered by a group of 4,500 scientists, who under 15 working days take up a business challenge and present the entrepreneur with potential solutions. At the same time, it provides access to the cutting edge capabilities and unique scientific infrastructure in the country. Most importantly – the entrepreneur does not bear any costs associated with developing these research ideas. Łukasiewicz conveniently meets the expectations of business. The entrepreneur can contact Łukasiewicz through an online form, but also directly in over 50 locations of Łukasiewicz Institutes and their branches throughout Poland. Each location provides the same – high quality – product or service. Łukasiewicz’s is focused on research areas such as: Health, Intelligent Mobility, Digital Transformation and Sustainable Economy & Energy.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – prezentacja