O instytucie

Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego.

1 czerwca 2020 r. należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny (Łukasiewicz – IF) oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Łukasiewicz – IBA) zostały włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (Łukasiewicz – IChP).

Łukasiewicz –  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego to dziś wiodący instytut badawczy w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii, technologii chemicznej, biotechnologii i farmacji. Dorobek Instytutu to ponad 2000 patentów oraz setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

Zakres działalności:

 • Badania naukowe, przemysłowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych, farmacji i biotechnologii
 • Opracowywanie technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych
 • Produkcja substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji
 • Wytwarzanie leku cytostatycznego Biodribin® stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej
 • Komercjalizacja i wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki przemysłowej
 • Opracowywanie analiz i ekspertyz oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie chemii i technologii chemicznej
 • Współpraca naukowo-badawcza z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

Strategiczne obszary działania:

 • Nowoczesne materiały i kompozyty polimerowe
 • Recykling i technologie zeroemisyjne
 • Elektromobilność – wodorowe ogniwa paliwowe i elektrochemiczne źródła energii
 • Technologie biomedyczne, chemia gospodarcza
 • Farmacja, Chemia Kosmetyczna i Biotechnologia

Dodatkowe obszary badawcze:

 • Elektrochemia stosowana
 • Badania właściwości tworzyw sztucznych’
 • Produkcja pilotowa i niskotonażowa
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Ekspertyzy i analizy chemiczne
 • Analityka farmaceutyczna
 • Strategie rozwojowe dla branż, surowców i produktów chemicznych 

 

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 22 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.


The Łukasiewicz Research Network offers businesses attractive, broad and competitive technological solutions. Łukasiewicz provides a unique “challenge system” powered by a group of 4,500 scientists, who take up a business challenge and present the entrepreneur with potential solutions. At the same time, it provides access to cutting-edge capabilities and unique scientific infrastructure in the country. Most importantly – the entrepreneur does not bear the cost of preparing the conception of the research works. Łukasiewicz conveniently meets the expectations of the business. The entrepreneur can contact Łukasiewicz through an online form on our website lukasiewicz.gov.pl/en/business/, but also directly in over 50 locations of Łukasiewicz Institutes and their branches throughout Poland. Each site provides the same, high quality, product or service. Łukasiewicz focused on research areas such as: Health, Smart and Clean Mobility, Digital Transformation and Green and Low-emission Economy.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – prezentacja