Publications 2021

 • Maj E., Maj B., Bobak K., Gos M., Chodyński M., Kutner A., Wietrzyk J. : “Differential response of lung cancer cells, with various driver mutations, to plant polyphenol resveratrol and vitamin D active metabolite PRI-2191” , International Journal of Molecular Sciences, 2021, Volume 22, Issue 5, 2354; DOI information: doi.org/10.3390/ijms22052354
 • Zarnowski R., Jaromin A., Zagórska A., Dominguez E. G., Sidoryk K , Gubernator J., Andes D. R.: “A label-free cellular proteomics approach to decipher the antifungal action of DiMIQ, a potent indolo[2,3-b]quinoline agent, against candida albicans biofilms”,  International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(1), 108; doi.org/10.3390/ijms22010108
 • Filip-Psurska B., Psurski M., Anisiewicz A., Libako P., Zbrojewicz E., Maciejewska M., Chodyński M., Kutner A., Wietrzyk J.: “Vitamin D compounds PRI-2191 and PRI-2205 enhance anastrozole activity in human breast cancer models “, International Journal of Molecular Sciences, 2021, Volume 22, Issue 5, 2781,  doi.org/10.3390/ijms22052781
 • Sączyńska V. , Florys‑Jankowska K., Porębska A.,  Cecuda‑Adamczewska V.: “A novel epitope-blocking ELISA for specifc and sensitive detection of antibodies against H5-subtype infuenza virus hemagglutinin”, Virology Journal 2021, 18; 91; published online: 30 April 2021; https://doi.org/10.1186/s12985-021-01564-6
 • Trzcinska K., Łaszcz M., Kuziak K., Stolarczyk E. U.: “Investigating differences and similarities between two new abiraterone polymorphs and its hydrochloride salt monohydrate”, Journal of Molecular Structure 1225 ,2021, 129124, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129124
 • Kulinowski P., Malczewski P., Pesta E., Łaszcz M., Mendyk A., Polak S., Dorożyński P.: “Selective laser sintering (SLS) technique for pharmaceutical applications—Development of high dose controlled release printlets”, Additive Manufacturing 38, 2021. 101761, https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101761
 • Kowalewska A., Herc A. S., Bojda J., Palusiak M., Markiewicz E., Ławniczak P., Nowacka M., Sołtysiak J., Różański A., Piorkowska E.: “Supramolecular interactions involving fluoroaryl groups in hybrid blends of polylactide and ladder polysilsesquioxanes”, Polymer Testing 94, 2021, 107033; https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.107033
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Luchcińska S., Lach J., Wróbel K., Domańska U.: “Recovery of zinc and manganese from ‘‘black mass” of waste Zn-MnO2 alkaline batteries by solvent extraction technique with ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acids”, Journal of Molecular Liquids 338, 2021, 116590, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116590
 • Witkowska A., Zezula M., Glice M., Stolarczyk E.: „Nowe aspekty metodyki oznaczania N-nitrozoamin”, Przemysł Chemiczny  2021, 100/3, 230-239,  DOI:10.15199/62.2021.3.3
 • Zielińska E., Białomazur M., Tarnowska A., Zienkiewicz M., Jasińska I., Łukomska A., Lach J., Wróbel K., Grzmil B.: „Oczyszczanie ekstrakcyjnego kwasu fosforowego z zastosowaniem elektrolizy z kontrolą potencjału” Przemysł Chemiczny 100/4 (2021) 333-338, DOI:10.15199/62.2021.4.3
 • Kolasa D., Łukomska A.: „Wymagania dotyczące zawartości metali w odpadach w świetle obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami”, Przemysł Chemiczny 100/7, 2021, 622-626, DOI:10.15199/62.2021.7.2
 • Kugler S., Ossowicz-Rupniewska P., Wierzbicka E.,  Łopiński J.: “Anhydride-Cured Epoxy Powder Coatings from Natural-Origin Resins, Hardeners, and Fillers”, Coatings 2021, 11, 531; https://doi.org/10.3390/coatings11050531
 • Wierzbicka E., Legocka I., Kuśmierek K., Świątkowski A.: “Modyfikowany napełniacz polimerów jako efektywny adsorbent jonów Cu(II) z roztworu wodnego”, Polimery 2021, 66, nr 4; DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2021.4.5
 • Kugler S., Wierzbicka E., Ossowicz-Rupniewska P., Jakub Łopiński J.: “Composition and Properties of Protective Coatings Made of Biologically-Derived Polyester Reactive Binder”, Polymers 2021, 13, 1700; https://doi.org/10.3390/polym13111700
 • Stolarczyk E.U., Strzempek W., Łaszcz M.; Leś A., Menaszek E., Sidoryk K., Stolarczyk K.: “Anti-Cancer and Electrochemical Properties of Thiogenistein—New Biologically Active Compound”, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 8783. https://doi.org/10.3390/ijms22168783
 • Firlik S., Alichniewicz-Kalinowska D., Skupiński W.: “Study of the Cu[I]/Cu[II] catalytic system in 2,6-dimethylphenol polymerization to poly(phenylene oxide)”, Molecular Catalysis 2021, Volume 510, 111628, https://doi.org/10.1016/j.mcat.2021.111628
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Luchcińska S., Domańska U.: “Separation of cobalt, lithium and nickel from the ‘‘black mass” of waste Li-ion batteries by ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acids extraction”, Journal of Molecular Liquids 343 (2021), 117694; https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117694
 • Nowak K. P., Sobolewska-Ruta A., Jagiełło A., Bierczyńska-Krzysik A., Kierył P., Wawrzyniak P.: “Molecular and Functional Characterization of MobK Protein—A Novel-Type Relaxase Involved in Mobilization for Conjugational Transfer of Klebsiella pneumoniae Plasmid pIGRK”, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(10), 5152; (Special Issue Antibiotic Resistance: Appearance, Evolution, and Spread), https://doi.org/10.3390/ijms22105152
 • Sułek M. W., Hreczuch W., Przepiórka J., Janiszewska J., Kurzepa K.: „Płyny do prania na bazie surfaktantów z zawadą przestrzenną”, Przemysł Chemiczny 2021, 1, 83-86, DOI: 10.15199/62.2021.1.10
 • Kurzepa K., Janiszewka J. „Pielęgnacja skóry wrażliwej i delikatnej”, Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej 2021, 3, 132-136
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Luchcińska S., Domańska U.: Separation of cobalt, lithium and nickel from the ”black mass” of waste Li-ion batteries by ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acids extraction.  J. Mol. Liq., 2021, 343, 117694, doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117694
 • Martins M.A.R., Vilas-Boas S.M., Weber Cordova I., Carvalho P.J., Domańska U. Ferreira O., Coutinho J.A.P., Pinho S.P.J.: “Infinite dilution activity coefficients in the smectic and isotropic phases of tetrafluoroborate-based ionic liquids”, J. Chem. Eng. Data, 2021, 66, 2587-2596. doi.org/10.1021/acs.jced.1c00182
 • Kiciński W., Dyjak S., Tokarz W.: “Carbon gel-derived Fe–N–C electrocatalysts for hydrogen-air polymer electrolyte fuel cells”, Journal of Power Sources 2021, 513, 230537; https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230537
 • Wiśniewski P., Bołoz K., Wiśniewska A., Dąbrowski Z. , Kubica D., Łuczak J., Domańska U.: “Effect of the ionic liquids on extraction of aromatic and sulfur compounds from the model petrochemical stream”, Fluid Phase Equilibria 2022, 552, 113296; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2021.113296
 • Wróbel K., Lach J., Wróbel J., Podsadni P., Czerwiński A.: “Conductive porous carbon (CPC) as an alternative to reticulated vitreous carbon (RVC) in lead acid battery current collectors”, Journal of Power Sources Advances 2021, 12, 100074; https://doi.org/10.1016/j.powera.2021.100074
 • Trachtenberg A., Sidoryk K., Alreate S., Muduli S., Leś A., Cybulski M., Danilenko M.: “Structure-Activity Relationship of Hydroxycinnamic Acid Derivatives for Cooperating with Carnosic Acid and Calcitriol in Acute Myeloid Leukemia Cells” Biomedicines 2021, 9, no. 11: 1517, https://doi.org/10.3390/biomedicines9111517
 • Michalak O., Cmoch P., Leś A., Cybulski M., Krzeczyński P., Trzcińska K., Miszta P., Mehta P., Filipek S.: “Unexpected Reaction Products of Uracil and Its Methyl Derivatives with Acetic Anhydride and Methylene Chloride”, J Org Chem. 2021 Nov 5; 86(21):14321-14332. doi: 10.1021/acs.joc.1c00748. (Epub 2021 Sep 30. PMID: 34591486.)
 • Sławiński D., Soszko M., Tokarz W. , Bykuć S.: “Influence of Changes in the Shape of the Anode Channel in Polymer Electrolyte Fuel Cell on the Loss of Its Service Life”, Materials 2021, 14, 7338, https://doi.org/10.3390/ma14237338
 • Rudzki P. J.,  Jarus‑Dziedzic K.,  Filist M.,  Gilant E., Buś‑Kwaśnik K., Leś A., Sasinowska‑Motyl M., Nagraba Ł., Bujalska‑Zadrożny M.: ,,Evaluation of tramadol human pharmacokinetics and safety after co‑administration of magnesium ions in randomized, single‑ and multiple‑dose studies’’, Pharmacological Reports 2021, 73:604–614 https://doi.org/10.1007/s43440-021-00239-x
 • Gniazdowska E., Kaza M., Buś-Kwaśnik K. , Giebułtowicz J.: ,,LC-MS/MS determination of dutasteride and its major metabolites in human plasma’’, J Pharm Biomed Anal. 2021, Nov 30;206:114362 , doi: 10.1016/j.jpba.2021.114362 (Epub 2021 Sep 3)