Publications 2021

 • Maj E., Maj B., Bobak K., Gos M., Chodyński M., Kutner A., Wietrzyk J. : “Differential response of lung cancer cells, with various driver mutations, to plant polyphenol resveratrol and vitamin D active metabolite PRI-2191” , International Journal of Molecular Sciences, 2021, Volume 22, Issue 5, 2354; DOI information: doi.org/10.3390/ijms22052354
 • Zarnowski R., Jaromin A., Zagórska A., Dominguez E. G., Sidoryk K , Gubernator J., Andes D. R.: “A label-free cellular proteomics approach to decipher the antifungal action of DiMIQ, a potent indolo[2,3-b]quinoline agent, against candida albicans biofilms”,  International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(1), 108; doi.org/10.3390/ijms22010108
 • Filip-Psurska B., Psurski M., Anisiewicz A., Libako P., Zbrojewicz E., Maciejewska M., Chodyński M., Kutner A., Wietrzyk J.: “Vitamin D compounds PRI-2191 and PRI-2205 enhance anastrozole activity in human breast cancer models “, International Journal of Molecular Sciences, 2021, Volume 22, Issue 5, 2781,  doi.org/10.3390/ijms22052781
 • Sączyńska V. , Florys‑Jankowska K., Porębska A.,  Cecuda‑Adamczewska V.: “A novel epitope-blocking ELISA for specifc and sensitive detection of antibodies against H5-subtype infuenza virus hemagglutinin”, Virology Journal 2021, 18; 91; published online: 30 April 2021; https://doi.org/10.1186/s12985-021-01564-6
 • Trzcinska K., Łaszcz M., Kuziak K., Stolarczyk E. U.: “Investigating differences and similarities between two new abiraterone polymorphs and its hydrochloride salt monohydrate”, Journal of Molecular Structure 1225 ,2021, 129124, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129124
 • Kulinowski P., Malczewski P., Pesta E., Łaszcz M., Mendyk A., Polak S., Dorożyński P.: “Selective laser sintering (SLS) technique for pharmaceutical applications—Development of high dose controlled release printlets”, Additive Manufacturing 38, 2021. 101761, https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101761
 • Kowalewska A., Herc A. S., Bojda J., Palusiak M., Markiewicz E., Ławniczak P., Nowacka M., Sołtysiak J., Różański A., Piorkowska E.: “Supramolecular interactions involving fluoroaryl groups in hybrid blends of polylactide and ladder polysilsesquioxanes”, Polymer Testing 94, 2021, 107033; https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.107033
 • Łukomska A., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Kolasa D., Luchcińska S., Lach J., Wróbel K., Domańska U.: “Recovery of zinc and manganese from ‘‘black mass” of waste Zn-MnO2 alkaline batteries by solvent extraction technique with ionic liquids, DESs and organophosphorous-based acids”, Journal of Molecular Liquids 338, 2021, 116590, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116590
 • Witkowska A., Zezula M., Glice M., Stolarczyk E.: „Nowe aspekty metodyki oznaczania N-nitrozoamin”, Przemysł Chemiczny  2021, 100/3, 230-239,  DOI:10.15199/62.2021.3.3
 • Zielińska E., Białomazur M., Tarnowska A., Zienkiewicz M., Jasińska I., Łukomska A., Lach J., Wróbel K., Grzmil B.: „Oczyszczanie ekstrakcyjnego kwasu fosforowego z zastosowaniem elektrolizy z kontrolą potencjału” Przemysł Chemiczny 100/4 (2021) 333-338, DOI:10.15199/62.2021.4.3
 • Kolasa D., Łukomska A.: „Wymagania dotyczące zawartości metali w odpadach w świetle obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami”, Przemysł Chemiczny 100/7, 2021, 622-626, DOI:10.15199/62.2021.7.2
 • Kugler S., Ossowicz-Rupniewska P., Wierzbicka E.,  Łopiński J.: “Anhydride-Cured Epoxy Powder Coatings from Natural-Origin Resins, Hardeners, and Fillers”, Coatings 2021, 11, 531; https://doi.org/10.3390/coatings11050531
 • Wierzbicka E., Legocka I., Kuśmierek K., Świątkowski A.: “Modyfikowany napełniacz polimerów jako efektywny adsorbent jonów Cu(II) z roztworu wodnego”, Polimery 2021, 66, nr 4; DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2021.4.5
 • Kugler S., Wierzbicka E., Ossowicz-Rupniewska P., Jakub Łopiński J.: “Composition and Properties of Protective Coatings Made of Biologically-Derived Polyester Reactive Binder”, Polymers 2021, 13, 1700; https://doi.org/10.3390/polym13111700
 • Stolarczyk E.U., Strzempek W., Łaszcz M.; Leś A., Menaszek E., Sidoryk K., Stolarczyk K.: “Anti-Cancer and Electrochemical Properties of Thiogenistein—New Biologically Active Compound”, Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 8783. https://doi.org/10.3390/ijms22168783