Publications 2020

 • Durski M., Naidoo P., Ramjugernath D., Domańska U.: „Separation of thiophene from octane/hexadecane with ionic liquids in ternary liquid-liquid phase equilibrium”, Fluid Phase Equilibria 2020, 509, 112467; DOI:10.1016/j.fluid.2020.112467
 • Gajek A., Poczta A., Łukawska M., Cecuda-Adamczewska V., Tobiasz J., Marczak A.: „Chemical modification of melphalan as a key to improve treatment of haematological malignancies”, Scientific Reports 2020, March 11, 10: article no. 4479, 16pages; DOI:1038/s41598-020-61436-x
 • Groman A., Mucha M., Stolarczyk E.: „Development and validation of the gas chromatographic methods for the determination of organic volatile impurities in travoprost and its starting material”; Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2020,, Vol. 77 No. 1 pp. 23-33,2020; DOI: 10.32383/appdr/115517
 • Kędzierski M., Wiejak A., Janiszewska J., Wiśniewska A., Grzywa-Niksińska I., Kurzepa K.: „Skuteczność wybranych związków biobójczych w ochronie powłok budowlanych przed zasiedleniem przez grzyby pleśniowe, sinice i glony”, Polimery 2020, 65/5, 371; DOI:14314/polimery.2020.5.5
 • Lukomska A., Wisniewska A., Dabrowski Z., Domanska U.: „Liquid-liquid extraction of cobalt(II) and zinc(II) fromaqueous solutions using novel ionic liquids as an extractants”, Journal of Molecular Liquids 2020, Volume 307,1June 2020, 112955; DOI:10.1016/j.molliq.2020.112955
 • Mikiewicz D., Łukasiewicz N., Zieliński M., Cecuda-Adamczewska V., Bierczyńska-Krzysik A., Romanik-Chruścielewska A., Kęsik-Brodacka M.: „Bacterial expression and characterization of an anti-CD22 single-chain antibody fragment”, Protein Expression And Purification 2020 June, 170: 105594, 8 pages; Available online 5 Feb 2020; DOI:1016/j.pep.2020.105594
 • Milczarek M., Chodyński M., Pietraszek A., Stachowicz-SuhsM., Yasuda K., Sakaki T., Wietrzyk J., Kutner A.: „Synthesis,CYP24A1-Dependent Metabolism and Antiproliferative Potential Against Colorectal Cancer Cells of 1,25-Dihydroxy vitamin D 2 Derivatives Modified at the SideChain and the A-Ring”, International Journal of Molecular Sciences 2020, 21,642; Published: 18 January 2020; DOI: 10.3390/ijms21020642
 • Stolarczyk E. U., Leś A., Łaszcz M., Kubiszewski M., Strzempek W., Menaszek , Fusaro M., Sidoryk K., Stolarczyk K.:„The ligand exchange of citrates to thioabirateroneon gold nanoparticles for prostate cancer therapy”; International Journal of Pharmaceutics 2020, Volume 583, 15 June 2020, 119319; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.119319
 • Wróbel J., Wróbel K., Lach J.,Czerwiński A.: „Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych”(Prospects for lead-acid batteries), Przemysł Chemiczny 2020, 99/3; DOI:10.15199/62.2020.3.21
 • Michalak O., P. Krzeczyński, M. Cieślak, P. Cmoch, M. Cybulski, K. Królewska-Golińska, J. Kaźmierczak-Barańska, B. Trzaskowski, K. Ostrowska: “Synthesis and anti–tumour, immunomodulating activity of diosgenin and  tigogenin conjugates”, The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2020, 198, 105573; https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2019.105573
 • Mehta, P. Miszta, P. Rzodkiewicz, O. Michalak, P. Krzeczyński, S. Filipek: “Enigmatic Histamine Receptor H4 for Potential Treatment of Multiple Inflammatory, Autoimmune and Related Diseases”, Life 2020, 10 (4), 50; https://doi.org/10.3390/life10040050
 • Kula K., Dobosz J., Jasiński R., Kącka-Zych A.,  Łapczuk-Krygier A.,  Mirosław B., Demchuk O. M.: “[3+2] Cycloaddition of diaryldiazomethanes with (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: An experimental, theoretical and structural study”, Journal of Molecular Structure 2020, 1203, 127473; https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127473
 • Pietrusiewicz K. M., Koprowski M., Drzazga Z., Parcheta R., Łastawiecka E.,  Demchuk O. M., Justyniak I.: “Efficient oxidative resolution of 1-Phenylphosphol-2-Ene and diels-alder synthesis of enantiopure bicyclic and tricyclic P-Stereogenic C-P Heterocycles”, Symmetry 2020, 12(3), 346, https://doi.org/10.3390/sym12030346
 • Fryźlewicz A., Łapczuk-Krygier A., Kula K., Demchuk O. M., Dresler E., Jasiński R.: “Regio- and stereoselective synthesis of nitrofunctionalized 1,2-oxazolidine analogs of nicotine”, Chemistry of Heterocyclic Compounds 2020, 56(1), 120–122; https://doi.org/10.1007/s10593-020-02631-6
 • Soszko M., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical dissolution of Pt-Pd-Ru alloys”, Journal of Electroanalytical Chemistry 2020, 877, 114547; DOI: 10.1016/j.jelechem.2020.114547
 • Wróbel J., Wróbel K., Lach J., Czerwiński A.: „Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych” (Prospects for lead-acid batteries), Przemysł Chemiczny 2020, 99/3, 467-471; https://doi.org/10.15199/62.2020.3.21
 • Gajda M., Rybakiewicz R., Cieplak M., Żołek T.,Maciejewska D., Gilant E., Rudzki P. J., Grab K., Kutner A., Borowicz P., Kutner W., Noworyta K. R.: „Low-oxidation-potential thiophene-carbazole monomers for electro-oxidative molecular imprinting: Selective chemosensing of aripiprazole”, Biosensors and Bioelectronics 2020, 169, 112589, https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112589
 • Gniazdowska E., Korytowska N., Kłudka G., Giebułtowicz J.: „determination of Antidepressants in Human Plasma by Modified Cloud-Point Extraction Coupled with Mass Spectometry”, Pharmaceuticals 2020, 13, 458. https://DOI.org/10.3390/ph13120458
 • Kurzepa K., Janiszewska J., Szczęsna D., Monografia: “Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych. Rozdział: „Wsparcie mikrobiomu stopy – przegląd roślin o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwpotnym”, Wydawnictwo Tygiel, 2020, ISBN 978-83-66489-35-6
 •  Kurzepa K., Janiszewska J., Szczęsna D.: „Ochrona przeciwsłoneczna”, Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 4/2020, 74-78
 • Kuśmierek K., Świątkowski A., Wierzbicka E., Legocka I.: “Enhanced adsorption of Direct Orange 26 dye in aqueous solutions by modified halloysite”, Physicochemical Problems of Mineral Processing 2020, 56(4), 693-701, DOI: 10.37190/ppmp/124544
 • Wierzbicka E., Kugler S., Ossowicz P., Malarczyk Matusiak K.: “Modyfikator właściwości epoksydowych kompozycji powłokowych. Otrzymywanie i charakterystyka”, Inżynieria Materiałowa 2020, 5, 12-16; DOI: 10.15199/28.2020.5.2
 • Sidoryk K., Michalak O., Kubiszewski M., Leś A., Cybulski M., Stolarczyk E. U.,  Doubsky J.: “Synthesis of Thiol Derivatives of Biological Active Compounds for Nanotechnology Application”, Molecules 2020, 25(15): 3470; 10.3390/molecules25153470
 • Zmudzinski M., Rut W., Olech K., Granda J., Giurg M., Burda-Grabowska M.Linlin ZhangXinyuanyuan SunZongyang LvDigant Nayak, Kesik-Brodacka M., Olsen K. S., Hilgenfeld R., Drag M.: “Ebselen derivatives are very potent dual inhibitors of SARS-CoV-2 proteases – PLpro and Mpro in in vitro studies”, bioRxiv – Biochemistry (preprint), 31 August 2020, https://doi.org/10.1101/2020.08.30.273979
 • Piotrowska A., Wierzbicka J., Kwiatkowska K., Chodyński M., Kutner A., A. Żmijewski M.A.:  “Antiproliferative activity of side-chain truncated vitamin D analogs (PRI-1203 and PRI-1204) against human malignant melanoma cell lines”, European Journal of Pharmacology 2020,  Volume 881,  173170, DOI: 10.1016/j.ejphar.2020.173170
 • Domańska U., Wlazło M., Karpińska M.: “[DCA]-based Ionic Liquids for the Extraction of Sulfur and Nitrogen Compounds From Fuels: Activity Coefficients at Infinite Dilution”, Fluid Phase Equilib. 2020, 507, 112424. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2019.112424
 • Królikowska M., Królikowski M., Domańska U.: “Phase equilibria study of binary systems {bis(trifluoro-methylsulfonyl)imide-based IL + aromatic sulphur compounds, or heptane} – experimental results and correlation”, Molecules, 2020, 25, 5687. Doi:10.3390/molecules25235687
 • Kozakiewicz J.,  Przybylski J., Hamankiewicz B., Sylwestrzak K., Trzaskowska J., Krajewski M., Ratyński M., Sarna W., Czerwiński A.: “UV-cured poly(siloxane-urethane)-based polymer composite materials for lithium ion batteries-the effect of modification with ionic liquids”, Materials 2020, 13, 4978; doi:10.3390/ma13214978
 • Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Domanowski W., Kieplin A., Ofat-Kawalec I., Przybylski J., Woźniak M., Witwicki D., Sylwestrzak K.: “Studies on synthesis and characterization of aqueous hybrid silicone-acrylic and acrylic-silicone dispersions and coatings. Part II”, Progress in Organic Coatings 138, 2020, 105297,
  https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.105297