Publications 2016

 • Rościszewski P., Sołtysiak J., Łubkowska M., Walkowiak Z.: „Nowe reaktywne żywice silikonowe”, Polimery 2016, 1 (61), 3–9; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.003
 • Kozakiewicz J.: „Developments in aqueous polyurethane and polyurethane-acrylic dis-persion technology. Part II. Polyurethane acrylic dispersions and modification of polyurethane and polyurethane-acrylic dispersions”, Polimery 2016, 2 (61), 81–91; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.081
 • Kolasa D., Bajszczak A., Łukomska A., Dłubak J., Rogulski Z., Kowalska S., Czerwiński A.: „Badanie materiałów opakowaniowych z polietylenu na zawartość metali w świetle obowiązujących aktów prawnych”, Polimery 2016, 2 (61), 98–105; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.098
 • Pilch-Pitera B., Kędzierski M., Olejnik E., Zapotoczny Sz.: „Structure and properties of polyurethane-based powder clear coatings systems modified with hydrotalcites”, Progress in Organic Coatings 2016, 95, 120–126;
 • Kijeński J., Kijeńska M., Osawaru O.: „Włókna roślinne jako zamienniki włókien mineralnych w kompozytach termoplastów – wizja Forda czy Al Gore’a?”, Polimery 2016, 7-8 (61), 467–473; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.467
 • Łoś P., Łukomska A., Jeziórska R.: “Kompozyty polimerowe z napełniaczem metalicznym do zastosowania w ekranowaniu pola elektromagnetycznego”, Polimery 2016, 10 (61), 663–669; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.663
 • Wierzbicka E., Legocka I., Wardzińska-Jarmulska E., Szczepaniak B., Krzyżewski M.: “Funkcjonalizowany nanonapełniacz polimerów – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie”, Polimery 2016, 10 (61), 670–676; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.670
 • Kędzierski M., Janiszewska J., Moszumańska I.: “Montmorylonit interkalowany dendrymerami peptydowymi”, Polimery 2016, 10 (61), 677–682; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.677
 • Szadkowska A., Jeziórska R., Żubrowska M., Spasówka E., Rościszewski P.: “Wpływ plastyfikatora z grupami silanolowymi na strukturę oraz właściwości mieszaniny polilaktydu i termoplastycznej skrobi kukurydzianej”, Polimery 2016, 10 (61), 683–692; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.683
 • Capała W., Zielecka M., Bujnowska E., Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Ofat-Kawalec I., Wielgosz Z., Kruzel A., Tomzik S.: “Membrany z polidimetylosiloksanów, polisiloksanouretanów i poli(tlenku fenylenu) do separacji gazów i perwaporacji”, Polimery 2016, 10 (61), 693–701; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.693
 • Kijeński J., Migdał A., Rejewski P., Kędziora A.: “Przemysłowa synteza kwasu akrylowego i akrylanów – droga do eliminacji białych plam w obszarze wytwórczym polskiego przemysłu chemicznego”, Polimery 2016, 10 (61), 702–709; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.702
 • Jeziórska R., Wielgosz Z., Szadkowska A., Studziński M., Komornicki R., Stasiński J., Kania-Szarek A.: “Struktura, właściwości termiczne i mechaniczne mieszaniny poli(tlenku fenylenu) z polistyrenem wysokoudarowym”, Polimery 2016, 10 (61), 710–718; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.710
 • Szarlik S., Bałdyga J., Molga E., Jasińska M., Lewandowska M., Dyczewski M., Lewandowski P.: “Opracowanie technologii otrzymywania toluenodiizocyjanianu w procesie fosgenowania toluenodiaminy w fazie gazowej”, Polimery 2016, 10 (61), 719–727; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.719
 • Sułek M. W., Hreczuch W., Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B., Dudek R.: „Nowe surfaktanty jako potencjalne składniki płynów do prania”, Przemysł Chemiczny 2016, 9 (95), 1744–1748;
 • Kolasa D., Samsonowska K.: „Wymagania dotyczące zawartości metali w wyrobach użytkowych w świetle obowiązujących przepisów”, Przemysł Chemiczny 2016, 9 (95), 1651–1654;
 • Wiśniewska A., Lipiński P.F.J., Woźniak K., Sanjuan-Szklarz F.W., Cieniecka-Rosłonkiewicz A., Michalczyk A., Dąbrowski Z., Kulig-Adamiak A., Matalińska J., Leś A., Cybulski J.: “Synthesis and antimicrobial properties of new mandelate Ionic liquids”, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2016, 3 (73), 705–715;
 • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: “Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych – cz. 1: Energochłonność produkcji i przetwórstwa”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2016, 5, 54–60;
 • Janiszewska J., Posadas I., Játiva P., Bugaj-Zarebska M., Urbanczyk-Lipkowska Z., Ceña V.: „Second Generation Amphiphilic Poly-Lysine Dendrons Inhibit Glioblastoma Cell Proliferation without Toxicity for Neurons or Astrocytes”, PLOS ONE 2016, 11 (11), 1–21; http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165704
 • Wierzbicka E., Legocka I., Krzyżewski M.: „Nanokompozyty poliamidu 6 – otrzymywanie i charakterystyka”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2016, 6, 42–45;
 • Sułek M.W., Dąbrowski Z., Szczerek M., Drabik J., Rogoś E.: „Biopolyols as ecological lubricant”, Tribologia 2016, 6, 159–166
 • Lach L., Czerwiński A.: “TheAnodic Excursion Peak as a Rapid Way of Measuring the Corrosion of Lead Alloys”,Int. J. Electrochem. Sci. 2016/11, 9355 – 9368, doi: 10.20964/2016.11.66
 • Wróbel K., Czerwiński A.: “Application of Modified with Copper Porous Carbon Matrix on Lead-AcidBattery”, Int. J. Electrochem. Sci. 2016/11, 8927-8937,doi: 10.20964/2016.11.67
 • Wenda M.Jeziórska R., Zielecka M., Panasiuk M.: „Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów”, Polimery 2016, 3 (61), 166; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.166