Patent applications

Patent applications (as of January 4, 2022)

Number / Application date
Title

Authors

P-439455

05.11.2021

Kompozycja termicznie stabilizująca do zawierających chlorowiec polimerów winylowych
S. Pawłowski, A. Abramowicz, M. Kumosiński
P-438935

10.09.2021

Sposób otrzymywania hybrydowego poliestrowo-polieterowego poliolu, hybrydowy poliestrowo-polieterowy poliol oraz jego zastosowanie
B. Szczepaniak, B. Szczepankowska, A. Badowska, A. Modzelewska, J. Sołtysiak, M. Krzyżewski, E. Wierzbicka
P-438439

9.07.2021

Wzmocniona kompozycja poliamidowa
R. Jeziórska, I. Legocka, A. Szadkowska, E. Wierzbicka, E. Spasówka, M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński
P-437077

19.02.2021

Sposób odzysku niklu i kadmu z czarnej masy baterii niklowo-kadmowych metodą ekstrakcji za pomocą mieszanin eutektycznych, cieczy jonowej i/lub kwasów organofosforowych
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-437076

19.02.2021

Sposób odzysku cynku i manganu z czarnej masy baterii cynkowych metodą ekstrakcji za pomocą mieszanin eutektycznych i/lub kwasów organofosforowych
U. Domańska-Żelazna, A. Wiśniewska, Z. Dąbrowski
P-432480

31.12.2019

Preparat eplerenonu w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
M. Tynderynda, A. Kopcińska, M. Majewska
P-432365

22.12.2019

Polimer molekularnie wdrukowany tworzący warstwę rozpoznającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru, jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9H-karbazol-9-ilo]benzoesowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie w syntezie polimeru molekularnie wdrukowanego arypiprazolem
M. Gajda, M. Cieplak, K. Noworyta, W. Kutner, P. Wilczyńska-Materska, Jyoti Yadav, R. Rybakiewicz, A. Kutner, E. Gilant, P. Rudzki, T. Żołek, D. Maciejewska
P-435130
28.08.2020
Ciekła kompozycja tworząca powłokę ekranującą pole elektromagnetyczne
J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, W. Sarna, J. Trzaskowska
P-431725
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak za pomocą binarnego układu rozpuszczalników
U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-431724
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak
U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-430666

19.07.2019

Kompozyty poliamidowe z aerożelowym napełniaczem hybrydowym
R. Jeziórska, A. Szadkowska, E. Spasówka, M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński,J. Kolasa, J. Stasiński, M. Studziński, K. Suwała, M. Panasiuk
P-430665

19.07.2019

Kompozyty poliamidowe z hybrydowym napełniaczem krzemionkowym modyfikowanym tlenkiem grafenu
R. Jeziórska, A. Szadkowska, E. Spasówka,M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński, J. Kolasa, J. Stasiński, M. Studziński,K. Suwała, M. Panasiuk
P-430664

19.07.2019

Sposób otrzymywania napełniacza krzemionkowego modyfikowanego tlenkiem grafenu
K. Suwała, M. Panasiuk, K. Cyruchin, M. Wenda
P-430238

14.06.2019

Naturalny stymulator rozwoju i odporności roślin
K. Kurzepa,J. Janiszewska, D. Szczęsna
P-430239

14.06.2019

Biostymulator rozwoju i odporności roślin
(wspólne z Grupą Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A.)
K. Kurzepa, J. Janiszewska, T. Martyniuk, L. Schimmelpfennig, M. Klimczyk
P-427922
27.11.2018
Sposób wydzielania kwercetyny z cebuli za pomocą ekstrakcji
A. Wiśniewska, U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski
P-427753

13.11.2018

Pochodne diosgeniny, sposób ich otrzymywania i zawierające je środki farmaceutyczne
O. Michalak, P. Krzeczyński, M. Cieślak, J. Kaźmierczak-Barańska, K. Królewska, P. Cmoch, M. Cybulski, K. Trzcińska
P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowych
M. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania estrów metylowych kwasów tłuszczowych
T. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (IChP), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)
P-414321

08.10.2015

Sposób zatrzymywania pracy ogniwa paliwowego zasilanego paliwem gazowym
W. Tokarz, P. Piela

Edytuj tłumaczenie w języku: Polski