Program stażowy

program stażowy Łukasiewicz - IChPZostań stażystą/stażystką w Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej, najstarszym instytucie badawczym w Polsce, z powodzeniem łączącym tradycję z nowoczesnością! Znajdź swoje miejsce w świecie, w którym codziennie łączymy naukę z nowoczesną technologią. Wykorzystaj swoją dotychczasową wiedzę zdobytą na studiach i rozwijaj z nami swój potencjał!

Nasz Program stażowy jest skierowany do studentów/studentek ostatnich lat studiów na kierunkach: chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, farmacja, biotechnologia lub pokrewnych oraz absolwentów/absolwentek wyższych uczelni oraz absolwentów/absolwentek studiów doktoranckich do ukończenia 30 lat.

 

Szukamy ambitnych osób zmotywowanych do rozwoju i aktywnego zdobywania doświadczenia, zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie chemii, farmacji,  biotechnologii, inżynierii chemicznej i materiałowej. Rekrutację  prowadzimy przez cały rok, miejsca stażowe tworzymy w zależności od prowadzonych projektów i potrzeb firmy.

 

 • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych
 • zapoznanie ze specyfiką pracy w laboratorium badawczym
 • możliwość rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kompetencji zawodowych
 • możliwość proponowania i wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań.

 


Oferta

 • podpisanie umowy cywilnoprawnej na czas od 3 do 12 miesięcy
 • wynagrodzenie według stawki godzinowej uzależnionej od posiadanych kompetencji
 • możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy
 • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowiskowego (materiały, narzędzia, środki ochrony osobistej)
 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, dostosowanego do harmonogramu studiów lub innych zajęć
 • nadzór opiekuna stażu i wsparcie doświadczonych pracowników
 • możliwość stałej współpracy po zakończeniu stażu dla wybranych stażystów.

 • sumiennego, terminowego wykonywania poleconych czynności i zadań
 • stosowania się do poleceń opiekuna stażu
 • przestrzegania regulaminu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • utrzymania w tajemnicy wszelkich danych i informacji uzyskanych w trakcie odbywania stażu
 • ubezpieczenia się od NNW i OC oraz potwierdzenia tego faktu w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.

Jesteś gotowy sprawdzić się jako pracownik/pracowniczka jednego z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz?
Prześlij swoją aplikację pod adresem:
staz@ichp.lukasiewicz.gov.pl

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji prowadzonej przez Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dodatkowo wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej. Jestem świadom, iż przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody”.

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.