Rejestracja substancji

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu rejestracji substancji w ramach Rozporządzenia REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH każda substancja produkowana lub importowana spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ilości powyżej 1 tony/rok musi zostać zarejestrowana w Europejskiej Agencji Chemikaliów. 1 czerwca 2018 r. minął ostatni przewidziany w rozporządzeniu termin rejestracyjny, w którym zarejestrowane musiały zostać substancje produkowane lub importowane w zakresie tonażowym 1-100 ton/rocznie. W chwili obecnej w przypadku rozpoczęcia działalności produkcyjnej lub importu substancji powyżej 1 tony/rok należy dokonać rejestracji substancji przed wprowadzeniem jej do obrotu. W takim przypadku pierwszym krokiem jest przedłożenie do ECHA dokumentacji zapytania (ang. inquire), a następnie po uzyskaniu odpowiednich informacji kontakt z Wiodącym Rejestrującym w celu udostępnienia danych, przygotowanie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej. Nasz Zespół prowadzi działalność na rzecz rejestrujących, oferując kompleksowe usługi mające na celu zarejestrowanie substancji, w tym:

  • przygotowanie i przedłożenie dokumentacji zapytania;
  • kontakt z Wiodącym Rejestrującym i konsorcjum w zakresie ustalenia warunków udostępnienia danych;
  • kontakt z laboratoriami w celu wykonania odpowiednich, wymaganych badań w celu prawidłowej identyfikacji substancji;
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w programie IUCLID 6;
  • przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej na portalu REACH-IT.

Oferujemy również usługi z zakresu aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej. Warunkiem wykonania usługi jest udostępnienie dokumentacji rejestracyjnej substancji w postaci pliku wygenerowanego przez program IUCLID6 (format .i6z).

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu.


Kontakt

reach_clp@ichp.pl

dr Anna Bańkowska

tel. +48 22 568 26 67

mgr Marcela Palczewska-Tulińska

tel. +48 22 568 20 39

mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas

tel. +48 22 568 26 67