O NAS

Dział Bezpieczeństwa Chemicznego

Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za rejestrację substancji chemicznych, przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki.

UWAGA

Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Działu Bezpieczeństwa Chemicznego Łukasiewicz – IChP prosimy o wypełnienie formularza (do pobrania tutaj) i odesłanie go na adres: anna.bankowska@ichp.lukasiewicz.gov.pl

 

Szczegółowe informacje o naszych szkoleniach znajdują się w zakładce SZKOLENIA i WARSZTATY


Dział Bezpieczeństwa Chemicznego (Centrum ds. REACH i CLP) w Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej oferuje w ramach prowadzonej działalności doradztwo, konsultacje, szkolenia, opracowanie i weryfikację kart charakterystyki oraz usługi na rzecz przedsiębiorstw z branży chemicznej i pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń REACH i CLP.


SZKOLENIA I WARSZTATY z zakresu REACH i CLP

 • Szkolenia ogólne REACH i CLP
 • Szkolenia dedykowane dla przedsiębiorstw konkretnej branży (producenci, dalsi użytkownicy, dystrybutorzy substancji, mieszanin lub wyrobów)
 • Warsztaty z klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Warsztaty ze sporządzania kart charakterystyki
 • Warsztaty z IUCLID-6

DORADZTWO, KONSULTACJE

(także w języku angielskim)


AUDYTY , EKSPERTYZY, OPINIE

(także w języku angielskim)

 • Zgodność z przepisami REACH i CLP
 • Wprowadzenie do obrotu substancji, mieszanin, wyrobów
 • Ograniczenia w obrocie substancji, mieszanin, wyrobów (załącznik XVII, załącznik XIV REACH)
 • Wymagania dotyczące wyrobów (SVHC, zgłaszanie substancji w wyrobach)

USŁUGI z zakresu REACH i CLP:

REACH

  • Karty charakterystyki (sporządzanie, aktualizacja, weryfikacja poprawności itp.) – na podstawie karty oryginalnej lub receptury
  • Rejestracja substancji zgodnie z Rozporządzeniem REACH
  • Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej

CLP

  • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (także weryfikacja poprawności itp.)
  • Etykiety (sporządzanie na podstawie karty charakterystyki, ocena poprawności, aktualizacja itp.)
  • Zgłoszenie substancji do Wykazu C&L

Pozostałe usługi

  • Zgłoszenie mieszanin przeznaczonych do zastosowań przemysłowych do Inspektora ds. Substancji Chemicznych na portalu ELDIOM
  • Zgłoszenie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP – PCN (Poison Centre Notification)
  • Karty techniczne produktu (sporządzanie na podstawie oryginału, weryfikacja)