Nasz zespół

mgr Marcela Palczewska-Tulińska – Zastępca Kierownika Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej od 2006 roku, posiada certyfikat Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w zakresie legislacji chemicznej oraz ogromne doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz polskich przedsiębiorstw, ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania kart charakterystyki, współautor analiz dla podmiotów polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH, współautor opinii aktów prawnych na zlecenie organów rządowych.

Prowadzi doradztwo, szkolenia i warsztaty z REACH, CLP, klasyfikacji, kart charakterystyki oraz legislacji chemicznej.


dr Anna Bańkowska
 – posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności doradczo-szkoleniowej na rzecz polskich przedsiębiorstw, współautor analiz dla podmiotów polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH, współautor opinii aktów prawnych na zlecenie organów rządowych, doświadczony tłumacz dokumentacji technicznej.

Prowadzi doradztwo i szkolenia z REACH i CLP.


mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas
 – posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności doradczo-szkoleniowej na rzecz polskich przedsiębiorstw, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, współautor analiz dla podmiotów polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH, zajmuje się legislacją dotyczącą nanomateriałów.

Prowadzi doradztwo, szkolenia i warsztaty z REACH, CLP, klasyfikacji oraz kart charakterystyki.