Środki ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1537 z dnia 25 lipca 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2379 w odniesieniu do statystyk dotyczących stosowania środków ochrony roślin, które to statystyki mają być przekazane za rok referencyjny 2026 w systemie przejściowym 2025–2027, oraz w odniesieniu do statystyk dotyczących środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1446 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, kwas octowy, siarczan glinowo-amonowy, fosforek glinu, krzemian glinu, węglik wapnia, cymoksanil, dodemorf, etylen, wyciąg z krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7-C20, flonikamid (IKI-220), kwas giberelinowy, gibereliny, halosulfuron metylu, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, fosforek magnezu, maltodekstryna, metamitron, oleje roślinne/olejek goździkowy, oleje roślinne/olej rzepakowy, oleje roślinne/olej z mięty zielonej, piretryny, sulkotrion, tebukonazol i mocznik

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1447 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Bacillus pumilus QST 2808 i penflufen

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1488 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka piasek kwarcowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1021 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/998 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/999 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. israelensis szczep AM65-52, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1000 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1001 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1002 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczep ABTS-1857, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1003 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1004 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1005 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-12, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/962 z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1448 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka węglan wapnia i wapień oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/939 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 571/2014

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/932 z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresu zatwierdzenia substancji czynnej pirydalil

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/918 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: aklonifen, ametoktradyna, beflubutamid, bentiowalikarb, boskalid, kaptan, kletodym, cykloksydym, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimetomorf, etefon, fenazachina, fluopikolid, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, wirus polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera, hymeksazol, kwas indolilo-3-masłowy, mandipropamid, metalaksyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, paklobutrazol, penoksulam, fenmedifam, pirymifos metylu, propamokarb, prochinazyd, protiokonazol, S-metolachlor, wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum szczep T34 i Trichoderma atroviride szczep I-1237

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/741 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej oksamyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/741 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej oksamyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 98 z 11.4.2023)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/574 z dnia 13 marca 2023 r. ustanawiające szczegółowe zasady identyfikacji składników obojętnych niedozwolonych w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/564 z dnia 10 marca 2023 r. w odniesieniu do treści i formatu dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin prowadzonej i przechowywanej przez użytkowników profesjonalnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/543 z dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do przydzielenia państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadania oceny substancji czynnych, których zatwierdzenie wygasa między dniem 31 stycznia 2029 r. a dniem 1 października 2035 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/515 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/216 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Trichoderma atroviride AGR2, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/223 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Pseudomonas chlororaphis szczep MA 342, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/199 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Trichoderma atroviride szczep AT10, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/200 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie niezatwierdzenia cytrynowego olejku eterycznego (olejku eterycznego z owoców Citrus limon) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/149 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej benfluralin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/114 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benzowyndiflupyr, buprofezyna, cyflufenamid, fluazynam, flutolanil, lambda-cyhalotryna, mekoprop-P, mepikwat, metiram, metsulfuron metylowy, fosforowodór i piraklostrobina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/115 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/116 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej oksamyl

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2315 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka heptamaloksyloglukan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2314 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Pythium oligandrum szczep M1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2305 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka olej z ryb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy (Dz.U. L 227 z 1.9.2022)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1441 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczególnych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy (Dz.U. L 227 z 1.9.2022)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1480 z dnia 7 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2-fenylofenol (wraz z jego solami takimi jak sól sodowa), 8-hydroksychinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenoks, chloromekwat, chlorotoluron, klofentezyna, chlomazon, daminozyd, deltametryna, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetachlor, esfenwalerat, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidyna, fenpyrazamina, fludioksonil, flufenacet, flumetralina, fostiazat, lenacyl, MCPA, MCPB, nikosulfuron, oleje parafinowe, olej parafinowy, penkonazol, pikloram, proheksadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, 5-nitrogwajakolan sodu, orto-nitrofenolan sodu, p-nitrofenolan sodu, siarka, tebufenpirad, tetrakonazol, trialat, triflusulfuron i tritosulfuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1474 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka tłuszcz owczy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1468 z dnia 5 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej penflufen oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/185

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1438 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do szczególnych kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1439 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie mikroorganizmów

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1440 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w zakresie środków ochrony roślin, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych w zakresie środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1441 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczególnych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1443 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia propionianu wapnia jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1444 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia czarnego mydła E470a jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1251 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (octany) jako substancji czynnej niskiego ryzyka i feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (aldehydy i alkohole), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1252 z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w celu aktualizacji wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/808 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresu zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/814 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej heptamaloksyloglukan

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/800 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych oleje parafinowe o numerach CAS 64742-46-7, 72623-86-0 i 97862-82-3

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/801 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w celu aktualizacji wykazu substancji czynnych zatwierdzonych lub uznanych za zatwierdzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/782 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1037/2012

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/751 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/740 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej 1,3-dichloropropen zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/708 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, kwas octowy, aklonifen, siarczan glinowo-amonowy, fosforek glinu, krzemian glinu, beflubutamid, bentiowalikarb, boskalid, węglik wapnia, kaptan, cymoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etylen, wyciąg z krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberylinowy, gibereliny, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, fosforek magnezu, metam, metamitron, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, fenmedifam, pirymifos metylu, oleje roślinne/olejek goździkowy, oleje roślinne/olej rzepakowy, oleje roślinne/olejek z mięty zielonej, propamokarb, prochinazyd, protiokonazol, piretryny, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, sulkotrion, tebukonazol i mocznik

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/698 z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bifenazat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/686 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1295 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej sulfoksaflor

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/496 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/489 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych flubendiamid, kwas L-askorbinowy, spinetoram i spirotetramat

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/501 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep 203, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/456 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chitozan zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/437 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dwutlenek węgla, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/378 z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpyroksymat, fosetyl, malation, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczep T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/383 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Metarhizium brunneum szczep Ma 43 (wcześniejsza nazwa: Metarhizium anisopliae var. anisopliae szczep BIPESCO 5/F52), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/159 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus amyloliquefaciens szczep IT-45, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/43 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flumioksazyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/19 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Purpureocillium lilacinum szczep 251, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/4 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Purpureocillium lilacinum szczep PL11 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 359 z 16.12.2014)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2068 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2049 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1455 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus amyloliquefaciens szczep AH2, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1446 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 563/2014 w odniesieniu do numeru CAS substancji podstawowej chlorowodorek chitozanu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1448 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka węglan wapnia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1449 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2-fenylofenol (wraz z jego solami takimi jak sól sodowa), 8-hydroksychinolina, amidosulfuron, bifenoks, chloromekwat, chlorotoluron, klofentezyna, chlomazon, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetachlor, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidyna, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacyl, MCPA, MCPB, nikosulfuron, oleje parafinowe, olej parafinowy, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, siarka, tetrakonazol, trialat, triflusulfuron i tritosulfuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1450 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych akrynatryna i prochloraz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1451 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia siarczku dimetylu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1452 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej wodorowęglan potasu jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1379 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej famoksadon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1191 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej klopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1177 z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w odniesieniu do skreślenia propoksykarbazonu z wykazu substancji czynnych, które należy uznać za substancje kwalifikujące się do zastąpienia

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/917 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych niskiego ryzyka: łagodny izolat Abp1 wirusa mozaiki pepino, szczep UE oraz łagodny izolat Abp2 wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/853 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces szczep K61, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/843 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cyjazofamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/824 z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 820/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/809 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia sfermentowanego wyciągu z liści Symphytum officinale L. (żywokost) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/795 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, węglan wapnia, kaptan, dwutlenek węgla, cymoksanil, dimetomorf, etefon, wyciąg z krzewu herbacianego, famoksadon, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, flumioksazyna, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberelinowy, gibereliny, heptamaloksyloglukan, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, oleje roślinne/olej rzepakowy, wodorowęglan potasu, propamokarb, protiokonazol, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, tebukonazol i mocznik

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/726 z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Adoxophyes orana granulovirus i flutriafol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/567 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wyciąg wodny z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/556 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/1529 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/566 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpiroksymat, fosetyl, mepanipirym, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep MA342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczep T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/574 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2017/375 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej prosulfuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/464 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia wyciągu z papryki Capsicum annuum L. var. annuum, grupa Longum, jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/459 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fenpyrazamina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/427 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 24-epibrasinolid jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/428 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia standardowych formatów danych na potrzeby składania wniosków o zatwierdzenie lub zmianę warunków zatwierdzania substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/413 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka mączka z krwi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/383 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 zawierający wykaz składników obojętnych, które nie mogą wchodzić w skład środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/129 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z czosnku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/134 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Akanthomyces muscarius szczep Ve6 (wcześniejsza nazwa: Lecanicillium muscarium szczep Ve6), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/79 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej topramezon zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/80 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia dwutlenku węgla jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/81 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej wyciąg z bulw Allium cepa L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/52 z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2101 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej diatomit (ziemia okrzemkowa), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2104 z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej olej parafinowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2105 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etoksazol jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2007 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 1-dekanol, 1,4-dimetylonaftalen, 6-benzyloadenina, acekwinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, siarczan glinu, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (szczepy DSM 14940 i DSM 14941), azadyrachtyna, Bacillus pumilus QST 2808, benalaksyl-M, biksafen, bupirymat, Candida oleophila szczep O, chlorantraniliprol, fosfonian disodu, ditianon, dodyna, emamektyna, flubendiamid, fluometuron, fluksapyroksad, flutriafol, heksytiazoks, imazamoks, ipkonazol, izoksaben, kwas L-askorbinowy, wielosiarczek wapnia, olejek pomarańczowy, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, pendimetalina, penflufen, pentiopirad, fosfoniany potasu, prosulfuron, Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134, pirydalil, pyriofenon, piroksulam, chinomerak, kwas S-abscysynowy, sedaksan, sintofen, sodowy tiosiarczan srebra, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, tau-fluwalinat, tebufenozyd, tembotrion, tienkarbazon, walifenalat, fosforek cynku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1740 z dnia 20 listopada 2020 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1643 z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: fosforek wapnia, benzoesan denatonium, haloksyfop-P, imidachlopryd, pencykuron i zeta-cypermetryna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1160 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, mączka z krwi, węglan wapnia, dwutlenek węgla, wyciąg z krzewu herbacianego, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, wyciąg z czosnku, kwas giberelinowy, gibereliny, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, diatomit (ziemia okrzemkowa),oleje roślinne/olej rzepakowy, wodorowęglan potasu, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, tebukonazol i mocznik

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1093 z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych, których zatwierdzenie wygasa między dniem 31 marca 2025 r. a dniem 27 grudnia 2028 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1018 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia pirofosforanu żelaza jako substancji czynnej niskiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1003 z dnia9 lipca 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych Phlebiopsis gigantea szczepy VRA 1835, VRA 1984 i FOC PG 410.3 jako substancji czynnych niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1004 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej mleko krowie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/968 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej piryproksyfen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/869 zdnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol i S-metolachlor

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/653 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 540/2011 i (UE) 2019/706 w odniesieniu do numeru CAS substancji czynnej karwon

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/646 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej senecian lawandulilu jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/640 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia wyciągu z propolisu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/642 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej L-cysteina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/643 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej korzenie Saponaria officinalis L. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/616 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej foramsulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metalaksyl-Mora z zakazu stosowania nasion zaprawionych zawierającymi go środkami ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/421 z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillussubtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai szczepy ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) szczep AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczepy ABTS 351, PB 54, SA 11,SA 12 i EG 2348, Beauveria bassiana szczepy ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, fenpiroksymat, fosetyl, Lecanicillium muscarium (wcześniejsza nazwa: Verticilium lecanii) szczep Ve 6, mepanipirym, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) szczep BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea szczepy FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirymikarb, Pseudomonaschlororaphis szczep MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa: T. harzianum) szczepy IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa: T. viride) szczep ICC080, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/152 z dnia 3 lutego 2020 r. zakazująca Rumunii ponownego udzielania zezwoleń, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną klotianidyna lub imidachlopryd do stosowania w odniesieniu do Brassica napus przeciwko Phyllotreta spp. lub Psylliode sspp. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 458)

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/153 z dnia 3 lutego 2020 r. zakazująca Litwie ponownego udzielania zezwoleń, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną tiametoksam do stosowania w odniesieniu do rzepaku przeciwko Phyllotreta spp.lub Psylliode sspp. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 464)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/29 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia tanin z łózVitis vinifera jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/103 z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji substancji czynnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/17 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/18 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/23 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiaklopryd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1690 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej alfa-cypermetryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1675 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Verticillium albo-atrum szczep WCS850 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1605 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus subtilis szczep IAB/BS03, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1606 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiokarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1589 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: amidosulfuron, beta-cyflutryna, bifenoks, chlorotoluron, klofentezyna, chlomazon, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidyna, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacyl, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piryproksyfen, tiofanat metylu, triflusulfuron i tritosulfuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1137 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetenamid-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1138 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej florpiroksyfen benzylu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1085 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 1-metylocyklopropen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1101 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tolchlofos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloroprofam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/717 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej izoksaflutol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/706 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karwon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/707 z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-M, metiokarb, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlor i tebukonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/716 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 22/2013 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/676 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka ABE-IT 56 (składniki lizatu z Saccharomyces cerevisiae szczep DDSF623) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/481 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flutianil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/344 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynne jetoprofos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/337 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mefentriflukonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

 

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/324 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bifentryna, karboksyna, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), pozostałość po ekstrakcji pyłu pieprzowego i krzemian glinowo-sodowy

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/291 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-naftyloacetamid, kwas 1-naftylooctowy, akrynatryna, azoksystrobina, fluazifop-P, fluroksypyr, imazalil, krezoksym metylu, oksyfluorofen, prochloraz, proheksadion, spiroksamina, teflutrynai terbutyloazyna

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/158 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metoksyfenozyd jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/168 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliaevar. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellumTrichoderma atrovirideTrichoderma gamsiiTrichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/150 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin: deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/151 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Clonostachys rosea szczep J1446 jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/147 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/148 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/149 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1108 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków stosowania octu jako substancji podstawowej


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/139z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep IMI389521, zgodnie z rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotuśrodków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1981 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych związki miedzi, jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1913 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tribenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1914 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chinoksyfen zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1915 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Metschnikowia fructicola szczep NRRL Y-27328, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1916 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1917 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flurtamon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1865 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propikonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1796 z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: amidosulfuron, bifenoks, chloropiryfos, chloropiryfos metylu, klofentezyna, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobina, fenoksaprop-P, fenpropidyna, lenacyl, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, piraklostrobina, piryproksyfen i tritosulfuron

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1495 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej malation

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1501 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pimetrozyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1532 z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej dikwat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Zawiadomienie Komisji – Dostępność i stosowanie wytycznych w celu wdrożenia pkt 3.6.5 i 3.8.2 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1294 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia smoły sosnowej z Landes jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1295 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej cebulowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1278 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Pasteuria nishizawae Pn1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1260 z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: pirydaben, chinomerak i fosforek cynku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1262 z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 1-metylocyklopropen, beta-cyflutryna, chlorotalonil, chlorotoluron, chlomazon, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat metylu i tribenuron

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1264 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej petoksamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1265 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fenpikoksamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1266 z dnia 20 września2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 1-dekanol, 6-benzyloadenina,siarczan glinu, azadyrachtyna, bupirymat, karboksyna, kletodym, cykloksydym, dazomet,diklofop, ditianon, dodyna, fenazachina, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, kwas indolilo-3-masłowy, izoksaben, wielosiarczek wapnia, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluwalinat i tebufenozyd

 


Zawiadomienie Komisji dotyczące wykazu potencjalnych substancji czynnych niskiego ryzyka zatwierdzonych do stosowania w ochronie roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2018/1075 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Ampelomyces quisqualis szczep AQ10jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2018/1060 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej trifloksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2018/1061 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karfentrazon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2018/1043 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fenamidon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1019z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej oksasulfuron zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/917z dnia 27 czerwca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna,beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan,karwon, chloroprofam, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon,etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina,folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, izoksaflutol, metalaksyl-M, metiokarb,metoksyfenozyd, metrybuzyna, milbemektyna, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu,propamokarb, protiokonazol, pimetrozyna i S-metolachlor

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/690 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fenazachina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/691 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej talk E553B, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/692 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej zoksamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/676 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 546/2011 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 ParlamentuEuropejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/679 z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej forchlorfenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/670 z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych bromukonazol, buprofezyna, haloksyfop-P i napropamid

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (Dz.U. L 101 z 20.4.2018)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/524 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillussubtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, chinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tiametoksam, tiuram, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/309 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propineb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/303 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/303 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 59 z 1.3.2018)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/296 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/291 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej bifentryna

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/184 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej) i fluorku sulfurylu

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/185 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej penflufen

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/155 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/112 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka laminaryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/113 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acetamipryd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzaniado obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/84 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfos, chloropiryfosmetylu, chlotianidyna, związki miedzi, dimoksystrobina, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, piraklostrobina i zoksamid

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011(D044281-01 – 2016/2624(RSP))

 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/841z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan, bromoksynil, karfentrazon etylowy, chlorprofam, cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksyfenozyd, milbemektyna, oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor i trifloksystrobina (Dz.U. L 125 z 18.5.2017)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/842 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 125 z 18.5.2017)

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2090 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia piwa jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2091 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawienie odnawiania zatwierdzenia substancji czynnej iprodion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2065 z dnia 13 listopada 2017 r. potwierdzające warunki zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011, i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w odniesieniu do włączenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina do wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2066 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej nasiona gorczycy w proszku jako substancji podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2067 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia ekstraktu z papryki (kapsantyny, kapsorubinyE 160 c) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2068 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia sorbinianu potasu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2069 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam i prochinazyd


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2057 z dnia 10 listopada 2017 r. 
w sprawie niezatwierdzenia Achillea millefolium L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1526 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej beta-cypermetryna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1527 z dnia 6 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan i malation

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1529 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorek sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1530 z dnia 7 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej chizalofop-P-tefurylowy

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1531 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej imazamoks jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1511 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych1-metylocyklopropen, beta-cyflutryna, chlorotalonil, chlorotoluron, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon,forchlorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat metylu i tribenuron

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1506 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej hydrazyd kwasu maleinowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1496 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
w sprawienie odnawiania zatwierdzenia substancji czynnej DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1491 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 2,4-DB, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1455 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1432 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania substancji czynnych niskiego ryzyka

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1113 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej kwas benzoesowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pendimetalina jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1115 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propoksykarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1125 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1569 z dnia 23 maja 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 poprzez określenie zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz ustaleń dotyczących prowadzenia inspekcji

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/855 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diflubenzuron

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/856 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/840 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej ortosulfamuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/841 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, Ampelomyces quisqualis szczep: AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazan, bromoksynil, karfentrazon etylowy, chlorprofam, cyjazofamid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazyna, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, imazamoks, imazosulfuron, izoksaflutol, laminaryna, metalaksyl-M, metoksyfenozyd, milbemektyna, oksasulfuron, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozyna, S-metolachlor i trifloksystrobina

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/842 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/843 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep NPP111B005, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/831 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveriabassiana szczep 147, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/805 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flazasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/806 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefacien sszczep FZB24, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/781 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej keton metylowo-nonylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/753 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej cyhalofop butylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/755 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mezosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/725 z dnia 24 kwietnia2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mezotrion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/555 z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zatwierdzenia szeregu substancji czynnych ujętych w części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 (program odnowień AIR IV)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/438 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/428 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej glinowany węgiel aktywny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/419 z dnia 9 marca 2017 r.
 w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej Urtica spp., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/409 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej nadtlenek wodoru, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/408 z dnia 8 marca 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/407 z dnia 8 marca 2017 r.
 w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej jodosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/406 z dnia 8 marca 2017 r.
 w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/377 z dnia 3 marca 2017 r. 
w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej Pseudozymaflocculosa szczep ATCC 64874, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/375 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej prosulfuron jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawczeKomisji (UE) 2017/360 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze(UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej buprofezyna


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/359 z dnia 28 lutego 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/358 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie potwierdzenia warunków zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/357 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej cyklaniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/270 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fluorek sulfurylu

Rozporządzenie wykonawczeKomisji (UE) 2017/244 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej linuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/243z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy w przypadku substancji czynnej metaldehyd

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/241 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia olejku eterycznego z Origanum vulgare L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/240 z dnia 10 lutego 2017 r. 
w sprawie niezatwierdzenia olejku eterycznego z Satureja montana L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/239z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej oksatiapiprolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/195 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zatwierdzenia szeregu substancji czynnych ujętych w części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 (program odnowień AIR IV)


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/157 z dnia 30 stycznia 2017 r.
 w sprawie odnowienia substancji czynnej tiabendazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2035 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych fipronil i maneb

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirym, mezosulfuron, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, piraklostrobina,chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram, ziram, zaoksamid


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej słonecznikowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 


Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1902 z dnia 27 października 2016 r. 
zmieniające załączniki IIi III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniudo najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1866 z dnia 17 października 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 3-decen-2-onu, acibenzolar-S-metylu i heksachlorobenzenu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1822 z dnia 13 października 2016 r. zmieniające załączniki II,III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniudo najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, deltametryny, fluazynamu,metomylu, sulkotrionu i tiodikarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1826 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tricyklazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1785 z dnia 7 października 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cymoksanilu, soli fosforowodorowych i fosforkowych oraz 5-nitro-gwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu i p-nitrofenolanu sodu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1726 z dnia 27 września 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karwonu, fosforanu diamonu, Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 i serwatki

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1429 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1426 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etofumesat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1425 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej izofetamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1424 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tifensulfuron metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1423 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pikolinafen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1414 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cyjanotraniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1355 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tiakloprydu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1016 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, etoksazolu, fenamidonu, fluoksastrobiny i flurtamonu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1015 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-naftyloacetamidu, kwasu 1-naftylooctowego, chloridazonu, fluazifopu-P, fuberidazolu, mepikwatu i tralkoksydymu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości AMTT, dikwatu, dodyny, glufosynatu i tritosulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/952 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/951 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Trichoderma atroviride szczep SC1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, beta-cyflutryna, (…) i trifloksystrobina

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/872 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej izoproturon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/871 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej amitrol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/864 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej triasulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/805 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Streptomyces K61 (wcześniejsza nazwa: S. griseoviridis), Candida oleophila szczep O, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), dekanianu metylu (nr CAS 110-42-9), oktanianu metylu (nr CAS 111-11-5) i mieszanki terpenoidów QRD 460

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (…)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/638 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej octan Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/636 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej izomaślan Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/567 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, (…) w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej serwatka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/549 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, tiabendazol oraz tifensulfuron metylowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fosforan diamonu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/486 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjazofamidu, cykloksydymu, kwasu difluorooctowego, (…) oraz teflutryny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/452 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, propikonazolu i spiroksaminy w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/439 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), węglika wapnia, jodku potasu, wodorowęglanu sodu, reskaluru oraz Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep GHA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/389 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acibenzolar-S-metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/370 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pinoksaden, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie zezwolenia państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na tę substancję czynną

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/370 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pinoksaden, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie zezwolenia państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na tę substancję czynną

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/389 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acibenzolar-S-metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/439 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), węglika wapnia, jodku potasu, wodorowęglanu sodu, reskaluru oraz Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 i Beauveria bassiana szczep GHA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/452 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, propikonazolu i spiroksaminy w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/486 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjazofamidu, cykloksydymu, kwasu difluorooctowego, (…) oraz teflutryny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/548 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fosforan diamonu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/549 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bentazon, cyhalofop butylowy, dikwat, famoksadon, flumioksazyna, DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pimetrozyna, tiabendazol oraz tifensulfuron metylowy

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/560 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej serwatka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/567 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, (…) w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/636 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej izomaślan Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/638 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej octan Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (…)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/182 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej piraflufen etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/177 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej benzowyndiflupyr jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/156 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości boskalidu, klotianidyny, tiametoksamu, folpetu i tolklofosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/147 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej iprowalikarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/146 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej lambda-cyhalotryna jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/143 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do COS-OGA, cerewisanu, wodorotlenku wapnia, lecytyn, Salix spp cortex, octu, fruktozy, wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850 oraz Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, szczep D747

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/139 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metsulfuron metylowy jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/138 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej 3-decen-2-on, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-metylcyklopropenu, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/67 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/46 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksadiksylu i spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1 z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu, (…) w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2233 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej haloksyfop-P

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2198 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej reskalur, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2105 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flumetralina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2085 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mandestrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2084 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flupiradifuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2083 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia Tanacetum vulgare L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2082 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia Arctium lappa L. (części nadziemne) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2069 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej wodorowęglan sodu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2047 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej esfenwalerat jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2046 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej Artemisia absinthium L. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2033 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 2,4-D, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości guazatyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1885 z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2,4-D, acibenzolar-S-metylowy, amitrol, (…) tifensulfuron metylowy oraz triasulfuron

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1608 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu n-dekanowego, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1475 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących procedur mających zastosowanie do środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1397 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej florasulam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1396 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do substancji czynnej Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1392 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej fruktozy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1295 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sulfoksaflor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1201 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fenheksamid zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1192 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mieszanka terpenoidów QRD 460, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1191 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej Artemisia vulgaris L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1176 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Pepino mosaic szczep wirusa CH2 izolat 1906, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1166 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosforan żelaza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1165 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej halauksyfen metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1154 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej sulfosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1116 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej lecytyny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1115 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pirydat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej ocet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1107 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej Salix spp cortex zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1106 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 1037/2012 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu, (…) w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1040 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, dimoksystrobiny, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Trichoderma polysporum szczep IMI 206039, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/846 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, ametoktradyny, (…) w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/762 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wodorotlenek wapnia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/707 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji podstawowej wyciąg z korzenia rabarbaru lekarskiego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/603 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu 2-naftylooksyoctowego, acetochloru, chloropikryny, diflufenikanu, flurprimidolu, flutolanilu i spinosadu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/553 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cerewisan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/543 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej COS-OGA, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/401z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE)nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości acetamipridu, chromafenozydu, (…)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/400z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE)nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości oleju kostnego, tlenku węgla, (…)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/399z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE)nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości 1,4-dimetylonaftalenu, benfurakarbu, (…)

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/418 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej octan Z-13-heksadecenu-11-yn-1-ylu

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/415 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnychetefon i fenamifos

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/408 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania art. 80 ust. 7 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotuśrodków ochrony roślin oraz w sprawie ustalenia wykazu substancji kwalifikującychsię do zastąpienia

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/404 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych:beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat,glufosynat, metiokarb, metrybuzyna, fosmet, pirymifos metylu i propamokarb

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji(UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. (…)

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/308 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej izomaślan Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ylu

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2015/307 z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej trichlopyr

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/306 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancjiczynnej Isaria fumosorosea szczep Apopka 97, zgodnie z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (…)

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/232 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzeniawykonawczego (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancjiczynnej związki miedzi

 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/165 z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające załącznikIV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniudo najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu mlekowego, Lecanicilliummuscarium szczep Ve6, chlorowodorku chitozanu i Equisetum arvense L. w określonychproduktach lub na ich powierzchni

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/58 z dnia 15 stycznia 2015 r.zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do daty wygaśnięciazatwierdzenia substancji czynnej tepraloksydim

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/52 z dnia 14 stycznia 2015 r.zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwaczłonkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnejmekoprop-P

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/51 z dnia 14 stycznia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej chromafenozyd, zgodnie z rozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (…)

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1334/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej gamma-cyhalotryna (…)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1316/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, szczep D747 (…)


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2014 z dnia 23 października 2014 r.
 zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości antrachinonu, benfluralinu, bentazonu, bromoksynilu, chlorotalonilu, famoksadonu, imazamoksu, bromku metylu, propanilu i kwasu siarkowego w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1126/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości asulamu, cyjanamidu, dichloranu, flumioksazyny, flupirsulfuronu metylowego, pikolinafenu i propizochloru w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1119/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorku benzalkonium i chlorku didecylodimetyloamonu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1096/2014 z dnia 15 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbarylu, procymidonu i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2014 z dnia 19 września 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metaflumizon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej tebukonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 918/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 917/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Streptomyces lydicus szczep WYEC 108, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej sacharoza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 891/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej aminopyralid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metobromuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 880/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości 2-fenylofenolu, (…) w określonych produktach oraz na ichpowierzchni

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V dorozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu donajwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny,flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego,chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 700/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze(UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcyw odniesieniu do substancji czynnej dimetomorf

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 698/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE)nr 2076/2002 w odniesieniu do delta-endotoksyny Bacillus thuringiensis

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 678/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzeniewykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzeniasubstancji czynnych: klopyralid, cyprodynil, fosetyl, pirymetanil oraz trineksepak

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flubendiamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 629/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej keton metylowo-nonylowy

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości olejku pomarańczowego, Phlebiopsis gigantea, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 563/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej chlorowodorek chitozanu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (L156 str. 5)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 571/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ipkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (L157 str. 96)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 maja 2014 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 504/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej acekwinocyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 487/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 486/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej tlenek fenbutacyny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus pumilus QST 2808, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)nr 462/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowejEquisetum arvense L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (L134,str.28)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr823/2012 w odniesieniu do daty wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej cyflutryna


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i IIIdo rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyroksymatu, flubendiamidu, izopyrazamu, krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenarimolu, metaflumizonu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 193/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej amisulbrom, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 192/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 1,4-dimetylonaftalen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 187/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej metiokarb

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych etoksysulfuron, oksadiargil i warfaryna

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 154/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z krzewu herbacianego

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 151/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas S-abscysynowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 149/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas L-askorbinowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 145/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tienkarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 144/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej walifenalat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 143/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pirydalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 141/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek goździkowy

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 140/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spinetoram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 116/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej jodek potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 108/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej tiocyjanian potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej związki miedzi

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, oksamylu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, mepikwatu, metalaksylu-M, propamokarbu, pyriofenonu i chinoksyfenu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, metolachloru i S-metolachloru oraz milbemektyny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej chlorantraniliprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sodowy tiosiarczan srebra, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1192/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tembotrion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pentiopirad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1178/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1177/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spirotetramat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1176/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej piroksulam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1175/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej benalaksyl-M, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1166/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej dichlorprop-P

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzen
ia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1138/2013z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości bitertanolu, chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny w określonychproduktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1150/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej olej rzepakowy

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1136/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnychchlotianidyna, dimoksystrobina, oksamyl i petoksamid

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1124/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej bifenoks

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1089/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diatomit(ziemia okrzemkowa)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr1031/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnejpenflufen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznikado rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnychpoziomów pozostałości 8- hydroksychinoliny (…)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 200/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ametoktradyna

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, (…)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 833/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pyriofenon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 832/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosfonian disodu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 829/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej emamektyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 827/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Aureobasidium pullulans (szczepy DSM 14940 i DSM 14941), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 826/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej sedaksan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 802/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluopyram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej piretryny

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr790/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej kwasoctowy

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2013z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającezałączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 ParlamentuEuropejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomówpozostałości klodinafopu, (…) w określonych produktach oraz na ichpowierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fiproniloraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochronyroślin zawierającymi tę substancję czynną

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12sierpnia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowychzezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne benalaksyl-M i walifenalat (2013/431/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2013z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia(WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższychdopuszczalnych poziomów pozostałości difenyloaminy w określonych produktach lubna ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)NR 767/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wycofania zatwierdzeniasubstancji czynnej bitertanol, zgodnie z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotuśrodków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr762/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE)nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancjiczynnych: chloropiryfosu, chloropiryfosu metylu, mankozebu, manebu, MCPA, MCPBi metiramu


Rozporządzenie Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 570/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej geraniol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 568/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej tymol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 546/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej eugenol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 533/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych (…)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej dwutlenek węgla

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 kwietnia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowychzezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne acekwinocyl, aminopyralid, kwasaskorbinowy, flubendiamid, gamma- cyhalotrynę, ipkonazol, metaflumizon,ortosulfamuron, Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134, pyridalil,piroksulam, spiromesifen, tienkarbazon oraz topramezon (notyfikowanajako dokument nr C(2013) 2246) (2013/205/UE)

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr378/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Paecilomycesfumosoroseus szczep FE 9901, zgodnie z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotuśrodków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczegoKomisji (UE) nr 540/2011

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr373/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Candidaoleophila szczep O, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochronyroślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr540/2011

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr375/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnejspiromesifen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmianyzałącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 369/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosfoniany potasu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 368/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 366/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus firmus I-1582, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 365/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glufosynat

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 356/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej halosulfuron metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej maltodekstryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 350/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej biksafen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Komunikat Komisji w ramach wykonywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającego wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2013/C 95/01)

Komunikat Komisji w ramach wykonywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającego wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2013/C 95/02)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, fludioksonilu i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2013 z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 788/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w zakresie rozszerzenia zastosowań, w odniesieniu do których zatwierdzona została substancja czynna fluazifop-P

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 200/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej ametoktradyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 190/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej podchloryn sodu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 188/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mandipropamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 187/2013 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej etylen

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 175/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wycofania zatwierdzenia substancji czynnej chlorku didecylodimetyloamonu

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepów (…) w niektórych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18 stycznia 2013 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na nowe substancje czynne emamektyna i maltodekstryna (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 51) (2013/38/UE)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 17/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Trichoderma atroviride szczep I-1237, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1238/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Trichoderma asperellum (szczep T34), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1237/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wirus żółtej mozaiki cukinii (szczep niezłośliwy), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do wydłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, alfa-cypermetryna (…)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1043/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosforowodór, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1037/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne ametoktradyna (pierwotny wniosek dotyczył nadanego przez producenta numeru kodowego BAS 650 F) oraz fosfonian disodu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 7581) (2012/677/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, (…) w określonych produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to rozporządzenie poprzez ustanowienie załącznika V zawierającego wykaz wartości wzorcowych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s- metylu, amisulbromu, cyazofamidu, diflufenikanu, dimoksystrobinu, metoksyfenozydu i nikotyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012 z dnia 14 września 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwas benzoesowy, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, cyflutryna, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mekoprop, mekoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, propikonazol, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, pyraklostrobina, siltiofam, trifloksystrobina, warfaryna i zoksamid

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 sierpnia 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną Aureobasidium pullulans (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5709) (2012/480/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Adoxophyes orana granulovirus, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 735/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej wodorowęglan potasu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 637/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: siarczan żelaza, środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy oraz środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 608/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: benzoesan denatonium, keton metylowo-nonylowy i oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 4 lipca 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: biksafen, Candida oleophila szczep O, fluopyram, halosulfuron, jodek potasu, tiocyjanian potasu i spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4436) (2012/363/UE)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 597/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan amonowo-glinowy, pozostałości destylacji tłuszczu, środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej z ryb i mocznik

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 595/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fenpyrazamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 589/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluksapyroksad, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 582/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bifentryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 578/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej difenyloamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 571/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: krzemian glinu, proteiny hydrolizowane i 1,4-diaminobutan (putrescyna)

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1134/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nieprzedłużania zatwierdzenia substancji czynnej cynidon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292 z dnia 10 listopada 2011 r.)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 369/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych: mączka z krwi, węglik wapnia, węglan wapnia, wapień, pieprz i piasek kwarcowy

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 359/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2001/861/WE w odniesieniu do nowaluronu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2164) (2012/187/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 287/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej triflusulfuron

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, azoksystrobiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu, fluopyramu, imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 kwietnia 2012 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap, pinoksaden, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2259) (2012/191/UE)

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/252/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. zezwalającej państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: kwas askorbinowy, ipkonazol, spiromesifen, topramezon i Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 z dnia 27 kwietnia 2011 r.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 127/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej metazachlor

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 87/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej kletodym

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z dnia 11 czerwca 2011 r.)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1381/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmieniające decyzję Komisji 2008/934/WE


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej acetochlor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmieniające decyzję Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1278/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bitertanol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1274/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2012, 2013 i 2014, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej prochloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1134/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nieprzedłużania zatwierdzenia substancji czynnej cynidon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1127/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej kwas 2-naftylooksyoctowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1100/2011 z dnia 31 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych dikamba, difenokonazol i imazachin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1078/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1045/2011 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej asulam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1022/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej cykloanilid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 października 2011 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: benalaksyl-M, gamma-cyhalotrynę i walifenalat (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7092) (2011/671/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 993/2011 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej akrynatryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 942/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej flufenoksuron, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 943/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propargit, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 820/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 810/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej krezoksym metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, benzoesanu emamektyny, etametsulfuronu metylowego, flubendiamidu, fludioksonilu, krezoksymu metylowego, metoksyfenozydu, nowaluronu, tiakloprydu itrifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady wodniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, fluopikolidu, mandipropamidu, metrafenonu, nikotyny ispirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 807/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej triazoksyd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 806/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluchinkonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 800/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej teflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 798/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej oksyfluorofen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 797/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej spiroksamina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 788/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluazifop-P, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 787/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej kwas 1-naftylooctowy, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 786/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. wsprawie zatwierdzenia substancji czynnej 1-naftyloacetamid, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 sierpnia 2011 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: acekwinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aminopyralid, flubendiamid, mandipropamid, metaflumizon, fosforowodór, piroksulam itienkarbazon (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5321) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/490/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 740/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/71/UE z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kreozotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 736/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fluroksypyr, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 706/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej profoksydim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 705/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej imazalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 704/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azymsulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 703/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej azoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 702/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej proheksadion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 546/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do jednolitych zasad oceny i udzielania zezwolenia na środki ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu itritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 czerwca 2011 r. dotycząca niewłączenia dichloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3731) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/329/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 czerwca 2011 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3733) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/328/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 542/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych w celu uwzględnienia dyrektywy 2011/58/UE zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 541/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzonego wykazu substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/60/EU z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tebufenozydu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/58/UE zdnia 10 maja 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia beta-cypermetryny, eugenolu, geraniolu i tymolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2776) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/266/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. dotycząca niewłączenia propizochloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2726) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/262/UE)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/57/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluometuronu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/56/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cyprokonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metobromuronu, kwasu S-abscysynowego, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 i Streptomyces lydicus WYEC 108 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2675) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/253/UE)

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: kwas askorbinowy, ipkonazol, spiromesifen, topramezon i Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2668) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/252/UE)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/55/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej paklobutrazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/54/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metaldehydu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/53/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dazometu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/52/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karboksyny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/50/UE z dnia 19kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karbetamidu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/49/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pencykuronu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/48/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromadiolonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/47/UE z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej siarczanu glinu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/46/UE z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej heksytiazoksu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/45/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diklofopu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/44/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej azadyrachtyny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/43/UE z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej wielosiarczku wapnia jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja wykonawcza Komisji zdnia 11 kwietnia 2011 r. dotycząca niewłączenia dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2437) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/234/UE)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/42/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flutriafolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/41/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej ditianonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/40/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej sintofenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/39/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenazachiny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/34/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flurochloridonu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/33/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 1-dekanolu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/32/UE z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej izoksabenu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/31/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do ograniczenia stosowania substancji czynnej pirymifos metylowy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/30/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tlenku fenbutacyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/29/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej etridiazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/28/UE z dnia 4 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kwasu indolilo-3-masłowego jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/27/UE z dnia 4 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej oryzalinu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2011 r. dotycząca niewłączenia etoksychiny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1265) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/143/UE)

Dyrektywa Komisji 2011/26/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dietofenkarbu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/25/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bupirymatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/23/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumuronu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/22/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bispirybaku jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/21/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kletodymu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/20/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenoksykarbu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/19/UE z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tau-fluwalinatu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr188/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do procedury oceny substancji czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji przedmiotowej dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/14/UE z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej profoksydimu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia etametsulfuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 991) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/124/UE)

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia sedaksanu i Bacillus firmus I-1582 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 989) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/123/UE)

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2011 r. dotycząca niewłączenia bromku metylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 950) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/120/UE)

Dyrektywa Komisji 2011/9/UE z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dodyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/6/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej buprofezyny jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/5/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej hymeksazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/4/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej cykloksydymu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/2/UE z dnia 7 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej myklobutanilu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2011/1/UE z dnia 3 stycznia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej 6-benzyloadeniny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/92/UE z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bromukonazolu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pyriofenonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9076) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/785/UE)

Dyrektywa Komisji 2010/91/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metosulamu jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/90/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej pirydabenu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/87/UE z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fenbukonazolu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/86/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej haloksyfopu-P jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/85/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fosforku cynku jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/941/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/83/UE z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej napropamidu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniającej decyzję 2008/934/WE

Dyrektywa Komisji 2010/89/UE z dnia 6 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chinomeraku jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję 2008/934/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu ifluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/672/UE)

Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/671/UE)

Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 915/2010 z dnia 12 października 2010 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2011, 2012 i 2013, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów wżywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/57/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pentiopiradu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5556) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/466/UE)

Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej i prodion (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu itiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/457/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie zprzyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/455/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/356/UE)

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/355/UE)

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/353/UE)

Dyrektywa Komisji 2010/39/UE z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w zakresie przepisów szczególnych dotyczących substancji czynnych klofentezyna, diflubenzuron, lenacyl, oksadiazon, pikloram i pyriproksyfen (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/38/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/34/UE z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej penkonazol (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2010 z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu icyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/244/UE)

Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną FEN 560 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1974) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2010/206/UE)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metalaksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1490/2002 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG

Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG