Oznakowanie ekologiczne

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018)

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2015/886 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (Dz.U. L 144 z 10.6.2015)

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2016/397 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (Dz.U. L 73 z 18.3.2016)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (Dz.U. L 164 z 3.6.2014)

Decyzja Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 8 listopada 2018 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla smarów (notyfikowanaj ako dokument nr C(2018) 7125)

Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla usług sprzątania pomieszczeń (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2503)

Decyzja Komisji (UE) 2017/2076 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję Komisji 2009/607/WE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7247)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1941 z dnia 24 października 2017 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE

Decyzja Komisji (UE) 2017/1525 z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/256/UE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego (notyfikowana jako dokumentnr C(2017) 5948)

Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla środków do czyszczenia powierzchni twardych (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4241)

Decyzja Komisji (UE) 2016/2003 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE i 2012/721/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7218)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1842 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do elektronicznych świadectw kontroli dotyczących przywożonych produktów ekologicznych i niektórych innych elementów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących konserwowanych lub przetworzonych produktów ekologicznych i przekazywania informacji

Decyzja Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5010

Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5028)

Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4778)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Decyzja Komisji (UE) 2016/397 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1510)

Decyzja Komisji (UE) 2016/397 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1510)

Decyzja Komisji (UE) 2015/2056 z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7781)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1980 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Decyzja Komisji (UE) 2015/877 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzje 2009/568/WE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE i 2012/481/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3641)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/256/UEz dnia 2 maja 2014 r. ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego

Decyzja Komisji (UE) 2015/345 z dnia 2marca 2015 r. zmieniająca decyzje 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/578/WE, 2010/18/WE,2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE i 2011/383/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1286)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji(WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/131 z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom kosmetycznym spłukiwanym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9302)

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE pochłaniającym środkom higienicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7735) (2014/763/UE)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/314/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 836/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 829/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich

Decyzja Komisji zdnia 23 czerwca 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego materacom łóżkowym [notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4083]

Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2014 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3677)

Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE, 2011/331/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3674)

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3452)

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3429)

Decyzja Komisjiz dnia 2 maja 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznegoUE produktom z papieru przetworzonego (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2774)( 2014/256/UE) (L135, str. 24)

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2007/506/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE mydłom, szamponom i odżywkom do włosów (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9223 (2013/793/UE)

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2013 r.ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE toaletomspłukiwanym i pisuarom (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7317) (2013/641/UE)

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2013r. zmieniająca decyzję 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriówekologicznych na potrzeby przyznawania oznakowania ekologicznego UE pompom ciepłazasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (2013/633/UE)

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2013 r. ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE armaturze sanitarnej (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2826) (2013/250/UE)

Sprostowanie do decyzji Komisji 2012/481/UE z dnia 16 sierpnia 2012 r. ustalającej ekologiczne kryteriaprzyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej

Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca decyzje 2007/506/WE oraz 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania pewnym produktom oznakowania ekologicznego UE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1411) (2013/135/UE)

Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2012 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5364) (2012/481/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 508/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 590/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE, 2007/742/WE, 2009/543/WE i 2009/544/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8041) (2011/740/UE)

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE smarom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4447) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/381/UE)

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3737) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/337/UE)

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla papieru do kopiowania i papieru graficznego (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3751) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/333/UE)

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE źródłom światła (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3749) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/331/UE)

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE notebookom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3736) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/330/UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 426/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 523) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/81/UE)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/894/WE z dnia 30 listopada 2009 r. ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego meblom drewnianym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9522) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2009/894/WE)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91