Budżet Europejskiej Agencji Chemikaliów

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1367 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1368 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/1369 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1662 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1515 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1514 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1513 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1652 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/1651 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2013

Europejska Agencja Chemikaliów — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2013

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 1

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2014

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 3 (2014/C 58/07)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami Agencji

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 — Budżet korygujący nr 2 (2013/C 281/05)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2013 — Budżet korygujący nr 1 (2013/C 185/07)

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok finansowy 2013 (2013/C 91/24)

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 3(2013/C 52/07)

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 — Budżet korygujący nr 2(2012/C 397/10)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedziami Agencji (2012/C 388/13)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010 (2012/574/UE)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010 (2012/575/UE)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 (2012/C 95/24)

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 2 (2012/C 36/11)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji (2011/C 366/07)
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1 (2011/C 287/06)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (2011/577/UE)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009 (2011/576/UE)

Powiadomienie – Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2011 (2011/C 100/24)

Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji (2010/C 338/07)