Konwencja Wiedeńska

Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej (KW) podpisana została pod auspicjami agendy ONZ – UNEP (z ang. United Nations Environment Programme – Program Ochrony Środowiska ONZ) w 1985 r. przez 21 państw, w tym przez Unię Europejską (UE) i była pierwszą zakończoną sukcesem próbą stworzenia ram i zasad wspólnego działania różnych państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej.

Państwa – Strony KW zgodziły się na:

  • dzielenie się danymi dotyczącymi światowej produkcji SZWO i ich emisji
  • wdrażanie przedsięwzięć dotyczących kontroli emisji SZWO
  • współpracę w zakresie badań naukowych w celu lepszego zrozumienia procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej.

Za najważniejsze uznano badania:

  • zmian stratosferycznej warstwy ozonowej, które mogą powodować zmiany ilości promieniowania ultrafioletowego docierającego do powierzchni Ziemi i potencjalnego wpływu tych zmian na zdrowie człowieka, żywe organizmy, ekosystemy i materiały
  • modyfikacji pionowej dystrybucji ozonu, która może powodować zmiany struktury temperatur w atmosferze, co z kolei może wpływać na pogodę i klimat.

Zdecydowano, że badania będą przeprowadzone przez Strony KW w następującym zakresie:

  • fizyka i chemia atmosfery
  • efekty niszczącego wpływu promieniowania UV na zdrowie, organizmy żywe i materiały
  • badania klimatu
  • systematyczne obserwacje stanu warstwy ozonowej
  • rozkładu promieniowania UV docierającego do Ziemi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: