Baza danych SZWO

ODS Licensing System (ODS2)
W bazie danych SZWO [ODS Licensing System (ODS2)], znajdującej się na stronie Komisji Europejskiej, powinni zarejestrować się:

 • Producenci
 • Importerzy
 • Eksporterzy

substancji zubożających warstwę ozonową oraz

 • Importerzy
 • Eksporterzy

produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, to w tym celu należy założyć konto w ECAS i za pomocą uzyskanego loginu i hasła zalogować się do ODS Licensing System (ODS2) na stronie Komisji Europejskiej. Więcej informacji odnośnie procesu rejestracji można znaleźć w Dokumencie “Podręcznik – System wydawania licencji.

Więcej informacji można też znaleźć w dokumentach przygotowanych przez Komisję Europejską:

 • Informacje ogólne – General manual EN
 • Podręcznik – System wydawania licencji (wersja PL)
 • Podręcznik – System wydawania licencji (wersja EN)
 • Krótki przewodnik – dodawania użytkowników lub organizacji (Quick guide – Add users or organisations )
 • Krótki Przewodnik – Rejestracja Urzędów Celnych (Quick guide – Registration for customs offices)
 • Krótki Przewodnik – Rejestracja dla Przedsiębiorców (Quick guide – Registration for undertakings)
 • Dostęp do systemu wydawania licencji na substancje zubożające warstwę ozonową

Zastosowania laboratoryjne i analityczne – Laboratory ODS database

Natomiast w Laboratoryjnej bazie danych SZWO (Laboratory ODS database), znajdującej się na stronie Komisji Europejskiej, powinni zarejestrować się:

 • Dystrybutorzy SZWO do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych,
 • Laboratoria wykorzystujące SZWO.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, to w tym celu należy kliknąć na poniższy link http://ec.europa.eu/environment/ods/labs/labedit.cfm

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.