Kontyngenty

Deklaracje na kontyngenty na przywóz HFC w 2024 r.

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała już zawiadomienie o możliwości składania deklaracji na portalu F-gas Portal na przyznanie kontyngentu uprawniającego do przywozu HFC luzem w 2024 r. spoza Unii Europejskiej jeśli przywieziona ilość HFC (w tym mieszanin) wyniesie 100 t CO2 eq lub więcej w ciągu roku [do pobrania tutaj]. Deklaracje mogą składać w okresie od 06.03.2023 do 05.04.2023 do godz. 13:00 importerzy, którzy są już zarejestrowani na F-Gas Portal lub złożyli stosowny wniosek o rejestrację przed dniem 20.02.2023. Importerzy, którzy nie dopełnili tego obowiązku nie będą mogli być uwzględnieni przez Komisję przy podziale kontyngentów jw. Przypominamy, że kontyngent przyznany na 2023 r. musi być wykorzystany (obowiązuje data wprowadzenia do obrotu w UE, czyli w praktyce data zwolnienia celnego) do 31.12.2023.

(24 I 2023)


Deklaracje na kontyngenty na przywóz HFC w 2023 r.

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała już zawiadomienie o możliwości składania deklaracji na portalu F-gas Portal na przyznanie kontyngentu uprawniającego do przywozu HFC luzem w 2023 r. spoza Unii Europejskiej jeśli przywieziona ilość HFC (w tym mieszanin) wyniesie 100 t CO2 eq lub więcej w ciągu roku [do pobrania tutaj]. Deklaracje mogą składać w okresie od 14.03.2022 do 13.04.2021 do godz. 13:00 importerzy, którzy są już zarejestrowani na F-Gas Portal lub złożyli stosowny wniosek o rejestrację przed dniem 28.02.2022. Importerzy, którzy nie dopełnili tego obowiązku nie będą mogli być uwzględnieni przez Komisję przy podziale kontyngentów jw. Przypominamy, że kontyngent przyznany na 2022 r. musi być wykorzystany (obowiązuje data wprowadzenia do obrotu w UE, czyli w praktyce data zwolnienia celnego) do 31.12.2022.

(14 III 2022)


Kontyngenty na przywóz HFC luzem w 2022 r.

Informujemy, że Komisja Europejska przyznała kontyngenty na przywóz HFC luzem w 2022 r.  Do producentów i importerów, którzy są zarejestrowani na F-gas Portal i w 2021 r. i złożyli deklarację na przywóz HFC luzem, została wysłana przez Komisję Europejską informacja o przyznanych ilościach HFC .

(4 XI 2021)


Deklaracje na kontyngenty na przywóz HFC w 2022 r.

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała już zawiadomienie o możliwości składania deklaracji na portalu F-gas Portal na przyznanie kontyngentu uprawniającego do przywozu HFC luzem w 2022 r. spoza Unii Europejskiej jeśli przywieziona ilość HFC (w tym mieszanin) wyniesie 100 t CO2 eq lub więcej w ciągu roku [do pobrania tutaj]. Deklaracje mogą składać w okresie od 15.03.2021 do 15.04.2021 do godz. 13:00 importerzy, którzy są już zarejestrowani na F-Gas Portal lub złożą stosowny wniosek o rejestrację przed dniem 1.03.2021. Importerzy, którzy nie dopełnili tego obowiązku nie będą mogli być uwzględnieni przez Komisję przy podziale kontyngentów jw. Przypominamy, że kontyngent przyznany na 2021 r. musi być wykorzystany (obowiązuje data wprowadzenia do obrotu w UE, czyli w praktyce data zwolnienia celnego) do 31.12.2021.

(12 II 2021)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia PE iRady (UE) Nr 517/2014 przywóz HFC spoza UE wymaga uzyskania kontyngentu na wprowadzanie do obrotu HFC (w tym mieszanin będących HFC), jeśli ilość, jaką importer wprowadzi do obrotu w danym roku, wyniesie 100 ton CO2 eq lub więcej.

Komisja Europejska przyznała już kontyngenty na wprowadzanie do obrotu HFC w 2021 r. Podmioty, które są zarejestrowane na F-gas Portal i w 2020 r. złożyły deklarację na przywóz HFC, mogą sprawdzić przyznaną im na 2021 r. ilość ton CO2 eq, logując się na swoje konto w F-gas Portal. Kontyngent MUSI być wykorzystany w roku kalendarzowym, na jaki został przyznany, czyli przywiezione HFC MUSZĄ być wprowadzone do obrotu (zwolnione do swobodnego obrotu przez służby celne) do 31 grudnia 2021 r.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia jw. tylko „starzy importerzy” (incumbents) mają prawo do przekazywania swoich kontyngentów w całości lub w części zarejestrowanym na F-gas Portal innym importerom HFC, a także upoważnić do wykorzystania części lub całości swojego kontyngentu zarejestrowanych na F-gas Portal importerów HFC w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Lista „starych importerów” posiadających wartości odniesienia na lata 2021-23 znajduje się w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej. Nowy importer (new entrant) nie może przekazać swojego kontyngentu w całości lub w części innemu importerowi HFC. Może natomiast upoważnić do wykorzystania części lub całości swojego kontyngentu importerów HFC w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, ale tylko pod warunkiem, że odpowiednie ilości HFC zostaną fizycznie dostarczone przez tego nowego importera do innego podmiotu i w takim przypadku niezbędne jest okazanie Komisji dowodu potwierdzającego takie dostarczenie łącznie ze sprawozdaniem przekazywanym do Komisji za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z art. 19 rozporządzenia jw.

(30 XII 2020)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 14 kwietnia 2020 do 14 maja 2020 do godz. 13.00 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz HFC luzem w 2021 r. Wskazówki, jak to zrobić, są dostępne pod linkiem https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(15 IV 2020)