BIODRIBIN® – działania niepożądane

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego na podstawie zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne zobowiązany jest do ciągłego monitorowania działań niepożądanych spowodowanych stosowaniem jego produktów leczniczych poprzez zbieranie informacji o działaniach niepożądanych i przekazywanie ich do odpowiednich władz kompetentnych.

UWAGA! Poniższe kanały komunikacyjne nie służą do udzielania porad i/lub informacji medycznych. W takich kwestiach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prosimy o zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-16.00:

tel.: +48 22 568 22 03; e-mail: piotr.zaleski@ichp.pl

Całodobowo:

tel. : + 48 604 44 66 58

e-mail: iba@sciencepharma.pl

Równocześnie informujemy, że działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 4921301

faks: +48 22 4921309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl