Łukasiewicz – IChP na Forum Ekspertów EIT RawMaterials

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i edukację” – pod takim hasłem odbywało się tegoroczne Forum Ekspertów zorganizowane w Berlinie w dniach 27-29 czerwca 2022 r. przez European Institute of Innovation and Technology (EIT). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Instytutu.

W spotkaniu, dedykowanym surowcom – EIT RawMaterials Expert Forum – obok blisko 160 reprezentantów europejskiego przemysłu, organizacji badawczych, uczelni wyższych i Komisji Europejskiej, nie zabrakło przedstawicieli Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

EIT RawMAtreials definiuje trendy badawcze w trzech strategicznych ramach – Lighthouse Programs, skupiających się na wyzwaniach w zakresie wydobycia i dostarczania surowców dla Europy, by poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny uczynić Europę strategicznie bardziej autonomiczną.

W tym kontekście udział przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz w europejskim Forum Ekspertów to ogromna szansa na integrację z europejską społecznością naukowo-badawczą, a także otwieranie pola dla nowych wspólnych aktywności europejskich.

Nie do przecenienia są zarówno szanse na inicjowanie pionierskich rozwiązań i dzielenie się nimi z przyszłymi partnerami europejskimi, poprzez wspólne zdobywanie środków na ich realizację (m.in. w zakresie unikatowych kompetencji Łukasiewicz – IChP dotyczących ogniw paliwowych PEM oraz recyklingu źródeł energii), jak również na dostosowanie zakresu badań Łukasiewicz – IChP w obszarach technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym do najnowszych wyzwań stojących przed Europą.

oprac. IL-W (fot. organizatora)


 

dr hab. Wiesław Świętnicki - Łukasiewiccz - Instytut Chemii Przemysłowej

Habilitacja dra Wiesława Świętnickiego

Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu z 9 czerwca 2022 r. nadała dr. Wiesławowi Świętnickiemu z Łukasiewicz – IChP stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Dr hab. Wiesław Świętnicki od kwietnia 2022 r. jest w Instytucie kierownikiem Zespołu Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy w Zakładzie Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii.

Swoją drogę naukową rozpoczynał w USA jako adiunkt w Case Western Reserve University, Cleveland (1996-2000); kolejne osiem lat spędził w U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (2000-2008). W latach 2008-2010 był kierownikiem projektu w Research and Development Command-Edgewood Chemical Biological Center, Aberdeen Proving Ground. Później prowadził prace badawcze w Uniformed Services University (2010-2011), by w 2012 roku objąć stanowisko Lidera Merytorycznego we Wrocławskim Centrum Badawczym EIT+. W latach 2015-2022 zajmował się pracą naukową w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Wykształcenie

W 1995 r. uzyskał doktorat z Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Florydy, Gainesville, Floryda, Stany Zjednoczone, temat: „Analiza mechanizmu enzymatycznego I kinetyki proteazy 3C z wirusowego zapalenia wątroby typu A, enzymu, który procesuje białka wirusowe”.

Decyzją z 9 czerwca 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rozprawa habilitacyjna dra Świętnickiego dotyczyła „Modelowania białek I ich kompleksów z ligandami”, ze szczególnym uwzględnieniem „Opracowania drobnocząsteczkowych inhibitorów systemu sekrecji typu III Yersinii pestis i enteropatogennej Escherichia coli“.

Praca habilitacyjna

Praca habilitacyjna dotyczyła zagadnienia związanego z obronnością Stanów Zjednoczonych i strategią obchodzenia oporności antybiotykowej patogenów szczególnie niebezpiecznych dla ludzi: Yersinia pestis, odpowiedzialnej za epidemię czarnej dżumy, oraz enteropatgennej E. coli, odpowiedzialnej za epidemię biegunki w Zjednoczonym Królestwie oraz innych regionach świata. Bakterie wytwarzają oporność na używane antybiotyki, poprzez celowe działanie lub naturalnie, jako normalny proces oporności spowodowany długotrwałym użyciem antybiotyków.

Prace miały na celu opracowanie strategii obchodzącej istniejącą oporność antybiotykową. Nowe podejście zostało zaproponowane i polegało ono na użyciu strategii niewymuszającej śmierci bakterii, ale blokującej jej zdolności atakowania organizmu gospodarza. Rozwiązaniem było blokowanie systemów ofensywnych, w szczególności systemu sekrecji typu III, odpowiedzialnego za sekrecje toksyn niszczących komórki organizmu gospodarza, za pomocą drobnocząsteczkowych inhibitorów. Związki są małe i mogą teoretycznie penetrować cały organizm gospodarza oraz bakterie. Ponieważ celem jest system sekrecji, który nie jest niezbędny do przeżycia poza organizmem gospodarza, związki powinny być użyteczne w terapii antybiotykoodpornych patogenów i nie powinny generować oporności przez długi czas. Związki zostały wyszukane obliczeniowo za pomocą algorytmów dokujących związki do modeli białek i sprawdzone eksperymentalnie w kulturze bakteryjnej na blokowanie procesu sekrecji toksyn bakteryjnych. Prace zostały opublikowane, a strategia jest uniwersalna i może być użyta do poszukiwania nowych związków antybakteryjnych przeciwko dowolnym patogenom, antybiotykoodpornym lub nie.

Najciekawsze realizowane projekty

Obecnie dr hab. Wiesław Świętnicki jest kierownikiem B+R projektu Biobakcir, realizowanym w Łukasiewicz – IChP dzięki dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz. Projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych plastików produkowanych w inżynierowanej genetycznie bakterii Escherichia coli.

Bakteria ta jest normalnym komponentem flory układu trawiennego ludzi, ale została zmieniona genetycznie w celu wytworzenia polimerów, które można łatwo degradować w środowisku naturalnym. W realizację projektu zaangażowanych jest wiele grup, a ja kieruję zespołem odpowiedzialnym za modyfikację genetyczną E. coli oraz hodowlę bakterii w bioreaktorach. Ekstrakcja bioplastików oraz ich dalsza charakteryzacja jest wykonywana przez inne grupy. Końcowy produkt jest przetwarzany podobnie jak inne polimery plastikowe i testowany jako opakowanie do produktów farmaceutycznych.

Pasja

Jak przyznaje dr hab. Wiesław Świętnicki, jego pasją jest łowienie ryb w czystych rzekach oraz jeziorach, w szczególności w oceanie. Drugą jego pasją jest fotografia krajobrazów oraz kwiatów. Wiele z jego fotografii było wystawianych w lokalnych galeriach i znajdowało klientów w Stanach Zjednoczonych.

(oprac. I.L-W., fot. archiwum)

Wydłużony czas naboru wniosków w konkursie NEON

NCBR i PKN ORLEN podjęły decyzję o wydłużeniu do 1 sierpnia czasu na składanie wniosków do 1. konkursu programu NEON w kategorii Biomasa by zapewnić jednostkom naukowym, zaabsorbowanym obecnie sesjami egzaminacyjnymi, komfort aplikowania. Jednocześnie na 6 lipca zaplanowano drugi InfoDay tego konkursu oferujący indywidualne konsultacje merytoryczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN w Płocku.

W odpowiedzi na sugestie spływające ze świata nauki Partnerzy programu NEON postanowili umożliwić potencjalnym wnioskodawcom spokojne złożenie wniosków po zakończeniu roku akademickiego, a także zachęcić jeszcze wahających się do aplikowania w konkursie.  W efekcie termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 1 sierpnia do godz. 16.00.

W celu zapewnienia kandydatom na beneficjentów jak najlepszego dostępu do informacji PKN ORLEN i NCBR zorganizują też 6 lipca wyjątkowy InfoDay. Będzie on miał formułę hybrydową: stacjonarnie w Centrum  Badawczo-Rozwojowym w Płocku oraz on-line. Na tych, którzy zdecydują się przybyć do Płocka czekać będą eksperci PKN ORLEN gotowi zapewnić indywidualne konsultacje oraz krótka wycieczka po Centrum, gdzie w przyszłości mogą znaleźć kontynuację projekty wybrane w konkursie. Aby wziąć udział w InfoDay należy zarejestrować się poprzez adres mail: Justyna.Fijałkowska@orlen.pl lub Urszula.Sakowicz@ncbr.gov.pl wraz ze wskazaniem w treści informacji formy uczestnictwa (online/stacjonarnie) oraz zainteresowania konsultacją lub/i zwiedzaniem.

Konkurs obejmujący kategorię tematyczną „Biomasa” organizowany jest w celu pozyskania i rozwijania najlepszych polskich rozwiązań w trzech zagadnieniach tematycznych: Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2, Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III oraz Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej NCBR – https://www.gov.pl/web/ncbr/neon–i-konkurs


 

Unikatowa technologia Łukasiewicz – IChP: alternatywa dla małej czarnej

 

Według danych Food Research Institute przeciętny Polak wypija aż 95 litrów kawy rocznie. Do przygotowania takiej ilości tego napoju potrzeba aż 3 kg ziaren. W spożyciu tego produktu zajmujemy wysokie, bo aż 11. miejsce na świecie. Za co kochamy kawę? Za kofeinę. Kofeina pobudza korę mózgową, znosząc zmęczenie fizyczne i psychiczne. W niewielkich dawkach stosowana jest jako lek pobudzający centralny układ nerwowy, w zatruciach narkotykami, alkoholem, niedomaganiach układu krążenia i oddychania. Kofeina stanowi dodatek do leków przeciwbólowych, ponieważ przyspiesza ich działanie.

Nic dziwnego, że zapotrzebowanie na produkty zawierające w swoim składzie kofeinę jest ogromne. Preparaty handlowe zawierające kofeinę występują najczęściej w postaci proszku i tabletek, a także napojów i gumy do żucia. Zasadniczym jednak problemem związanym ze spożywaniem wyrobów zawierających składniki pobudzające aktywność organizmu, jest szybkie uwolnienie substancji czynnej, spowodowane krótkim okresem półtrwania kofeiny. W celu uzyskania optymalnego efektu terapeutycznego występuje konieczność spożywania kilku dawek preparatu w ciągu dnia.

Badacze z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej znaleźli dla tego rodzaju produktów bezkonkurencyjną alternatywę. Opracowali unikatową technologię wytwarzania suplementu diety zawierającego kofeinę o modyfikowanym uwalnianiu.

Na czym polega istota tego wynalazku? Otóż w preparatach o spowolnionym uwalnianiu kofeiny substancja czynna uwalnia się w ciągu 8 godzin, co więcej – nie ma potrzeby przyjmowania kolejnych dawek. Proces uwalniania kofeiny z preparatu odbywa się bez efektu tzw. wyrzutu w początkowych godzinach od jego przyjęcia (zgłoszenie patentowe P.441243). „Mała czarna” ma w tym wypadku postać łatwej do połknięcia tabletki, w której dawka kofeiny wynosi aż 200 mg. Dla porównania: filiżanka tradycyjnej kawy to 60-80 mg kofeiny.

Alternatywa dla małej czarnej bardzo kusząca. Tylko co z zapachem i smakiem „prawdziwej” kawy?

Oprac. IL-W, fot. Łukasiewicz – IChP

 

Projekt Co-Bio ze Złotym Medalem

Projekt Co-Bio, realizowany przez PKN ORLEN przy współpracy badaczy z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, otrzymał złoty medal na targach INTARG 2022 oraz nagrodę specjalną Urzędu Patentowego.

Podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach PKN ORLEN otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2022 w kategorii innowacyjne przedsiębiorstwo oraz Nagrodę Grand Prix i Złoty Medal za projekty: Kormon i Co-Bio.

Przy realizacji projektu Co-Bio – innowacyjnej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych – z Dorotą Wardzińską (PKN ORLEN) pracowali również naukowcy z Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, którzy są współtwórcami nagrodzonego wynalazku (więcej: TUTAJ). Projekt został wyróżniony również Nagrodą Specjalną Polskiego Urzędu Patentowego.

Przypomnijmy, że za pracę zatytułowaną: „Badania procesu współuwodornienia…” zespół Łukasiewicz – IChP otrzymał I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę badawczą realizowaną na rzecz Koncernu w 2020 roku.

Pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu (współuwodornienia) frakcji ropy z olejami roślinnymi we współpracy z naszym Instytutem PKN ORLEN przeprowadził w końcu 2018 roku na jednej z instalacji rafineryjnych. Test przeprowadzono w ramach realizacji projektu dofinansowanego z programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

(fot. PKN ORLEN)

Eksperci Łukasiewicz – IChP wykładowcami studiów MBA

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otwiera pionierski kierunek studiów MBA dotyczący aspektów związanych z dekarbonizacją w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. To pierwszy na świecie program studiów, odpowiadający na nowe postanowienia tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, który ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę.

W ramach MBA Dekarbonizacja/MBA Decarbonization eksperci z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej: dr inż. Antoni Migdał i dr Jakub Lach z Zakładu Technologii Chemicznej i Elektrochemii – poprowadzą moduł „Rynek magazynowania energii/ Energy storage market” (szczegóły tutaj).

Pionierski program studiów porusza zarówno managerskie, jak i techniczne aspekty związane z dekarbonizacją. Absolwenci studiów nabędą wiedzę teoretyczną oraz rozwiną praktyczne kompetencje wdrożenia rozwiązań z zakresu dekarbonizacji w swoich przedsiębiorstwach. Poznają m.in, metody obliczania poziomu emisji CO2, technologie energetyczne, budowę projektu R&D, działania ESG, nowoczesne modele biznesowe, regulacje unijne, gospodarkę odpadami czy też możliwości finansowania działań dekarbonizacyjnych. Zrozumieją również w jaki sposób skutecznie prowadzić złożone projekty transformacji we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Projekt MBA jest kontynuacją działań zainicjowanych w maju 2022 r. przez konsorcjum dekarbonizacyjne, w skład którego weszły: Atos Poland Global Services, Google Poland, Siemens, HIG Polska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, YDAY, Apzumi oraz Polpharma, o których więcej można przeczytać tutaj.

(oprac. IL-W)


 

Łukasiewicz – IChP członkiem konsorcjum dekarbonizacyjnego

9 maja 2022 r. w siedzibie firmy Google Poland podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia konsorcjum dekarbonizacyjnego, w skład którego wejdą: Atos Poland Global Services, Google Poland, Siemens, HIG Polska, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, YDAY, Apzumi oraz Polpharma. Firmy będą pracować wspólnie nad stworzeniem, dostawą i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie chemicznej obróbki polimerów.

Wkładem Instytutu Łukasiewicz – IChP w projekt dekarbonizacji będzie własne zaplecze badawcze i programistyczne niezbędne do tworzenia modeli dekarbonizacji oraz prace związane z identyfikacją punktów węzłowych i analiza poprawności technologicznej algorytmów obliczeniowych.

Jak podkreślano podczas spotkania przyszłych konsorcjantów, dzięki odważnym działaniom na rzecz klimatu, w tym m.in. realizacji strategii NetZero, możliwe jest osiągnięcie w przyszłości neutralności węglowej.

Celem wspólnych wysiłków ma być stworzenie wyjątkowej propozycji, dzięki której będzie można wspierać klientów w szybkim wdrażaniu kompleksowych strategii systematycznego ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.

Fot. Atos, oprac. I.L.-W.

 

 

Program Stażowy dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej zaprasza do udziału w Programie Stażowym studentów ostatnich lat studiów na kierunkach: chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, farmacja, biotechnologia lub pokrewnych oraz absolwentów wyższych uczelni oraz absolwentów studiów doktoranckich do ukończenia 30 lat.

Szukamy ambitnych osób zmotywowanych do rozwoju i aktywnego zdobywania doświadczenia, zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie chemii, farmacji,  biotechnologii, inżynierii chemicznej i materiałowej. Rekrutację  prowadzimy przez cały rok, miejsca stażowe tworzymy w zależności od prowadzonych projektów i potrzeb firmy.

Więcej: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/dzialania-hr/program-stazowy/


 

Dr inż. Paweł Bielski wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, które odbyło się 11 marca 2022 r., wyłoniono przedstawicieli organów statutowych na kolejną trzyletnią kadencję. Szefem izby ponownie został dr Tomasz Zieliński.

Podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wyłonieni zostali także przedstawiciele pozostałych organów statutowych. Prezydium Rady PIPC uzupełnili wybrani podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia wiceprzewodniczący: dr inż. Paweł Bielski, dyrektor w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego; Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty; Jacek Janiszek, wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy; Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos; Zbigniew Warmuz, prezes Synthosa; Agnieszka Żyro, prezes Anwilu.

Przewodniczącym Rady PIPC ponownie został Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlen Unipetrol, wchodzącego w skład koncernu PKN Orlen.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. i jest największą organizacją reprezentującą branżę chemiczną na arenie krajowej i międzynarodowej. Izba bierze czynny udział w procesach legislacyjnych oraz wspiera działania na rzecz rozwoju branży.

(źródło: PIPC)


 

Zapraszamy na kwietniowe i majowe szkolenia z zakresu REACH i CLP

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym Łukasiewicz – IChP zaprasza na kwietniowe i majowe szkolenia w formule online. Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych.

Tematyka:

Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki,

Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Więcej szczegółów w sekcji SZKOLENIA i WARSZTATY.