Innovatorium 2023

20 czerwca 2023 r. odbyła się trzecia edycja Innovatorium Łukasiewicza – największego wydarzenia B+R w Polsce, będącego jednocześnie forum spotkania nauki i biznesu. Wśród blisko tysiąca uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. menedżerowie i przedsiębiorcy, badacze, przedstawiciele organizacji branżowych, eksperci z zakresu finansów i wdrożeń.
  Podczas sesji plenarnej Innovatorium Łukasiewicza wręczone zostały nagrody Ignac, nawiązujące do patrona Sieci, Ignacego Łukasiewicza. Jak podkreślał prezes Łukasiewicz, Andrzej Dybczyński, w ten sposób doceniono osoby, zespoły, instytucje i firmy, które w ostatnim roku miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz. W kategorii „Wdrożenie roku” wśród nominowanych do nagrody znalazł się projekt Biopaliwa (HVO) zespołu dra inż. Osazuwa Osawaru z Sekcji Procesów Petro-Biorafineryjnych i Recyklingu Łukasiewicz – IChP.
Z kolei w gronie finalistów Akceleratora Łukasiewicza na eksperckiej arenie zaprezentował się zespół: dr Katarzyna Łęczycka-Wilk, mgr inż. Katarzyna Kozak i inż. Renata Kurek z projektem PolBioMer – oryginalnej technologii otrzymywania biopolimerów P3HB na drodze biosyntezy. Badaczki zapowiadają, że nie powiedziały ostatniego słowa.
Gratulujemy wszystkim finalistom i zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszych pracach badawczych i udanych wdrożeń. Do zobaczenia na Innovatorium Łukasiewicza za dwa lata!
(na zdjęciu głównym zwycięzcy i finaliści konkursu Akcelerator Łukasiewicza)
oprac. i fot. I. L.-W.