XIX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapraszają doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XIX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’23. Po dwuletnim okresie spotkań zdalnych Seminarium w tym roku odbędzie się w formie tradycyjnej 23 czerwca 2023 r. (piątek) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz dziewiętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Tradycyjnie spotkania odbywają się co roku w innym warszawskim ośrodku naukowym. Podobnie jak w latach poprzednich w części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium. Podczas sesji plakatowej odbędzie się konkurs na najlepsze prace doktorantów.

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej tradycyjnie już objął patronatem kolejną edycję Seminrium.