Praktyczny wymiar nauki: InnoDay w Łukasiewicz – IChP

Tegoroczny majowy InnoDay w Łukasiewicz – IChP można uznać za wyjątkowo udany. A to za sprawą spotkania dwóch niezwykle doświadczonych podmiotów chemii przemysłowej: PCC Rokita SA oraz Łukasiewicz – IChP. Podczas wizyty nasi badacze mieli możliwość zaprezentowania przedstawicielom Rokity SA nasze najnowsze rozwiązania technologiczne, analityczne czy wdrożeniowe, mogące w przyszłości skutkować jeszcze bardziej owocną współpracą obu podmiotów.

od lewej: dr Igor Korczagin, dyrektor R&D PCC Rokita oraz dr inż. Paweł Bielski, dyrektor Łukasiewicz – IChP

Spotkanie, w którym uczestniczyli praktycy biznesu z jednej strony, oraz badawcze i naukowcy z drugiej – udowodniło, że jeśli obie strony posługują się tym samym, konstruktywnym językiem, hasło Łukasiewicza „Nauka dla biznesu” przestaje być gołosłowne.

Branżowym inwestorem PCC Rokita SA jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC SE zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników, skupia w swoich strukturach 74 spółki działające w 39 lokalizacjach umieszczonych w 17 krajach świata.

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest projektowanie, produkcja i sprzedaż produktów chemicznych znajdujących szerokie zastosowanie w branżach takich jak: tworzywa sztuczne, budownictwo, tekstylia, farby i lakiery.

oprac. i fot. I. L.-W.