Diamentowy Łukasiewicz – IChP

Łukasiewicz – IChP został laureatem rankingu „Diamenty Forbesa 2023”. Tym samym nasz Instytut znalazł się w gronie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm o poziomie przychodów do 50 mln zł.

Czym są Diamenty Forbesa? To ranking firm, opierający się na szwajcarskiej metodzie wyceny, która uwzględnia wyniki finansowe i wartość aktywów w latach 2017-2021. Metodologia ta łączy metodę majątkową i dochodową, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny obraz firmy. Do wyceny wykorzystane zostały dane m.in. o poziomie sprzedaży, zysku netto, wartości majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

W plebiscycie nagrodzone zostały przedsiębiorstwa o największej dynamice wzrostu wartości, które w ocenianych latach osiągnęły średni roczny przychód powyżej 5 mln złotych. Przy czym firmy oceniano w trzech kategoriach wg przychodów: od 5 do 50 mln zł, w przedziale 50-250 mln zł i powyżej 250 mln zł. Otrzymanie nagrody to dowód na to, że firma wykazała duży potencjał z uwzględnieniem wielkości inwestycji, zdolności do zwiększenia sprzedaży oraz generowania zysków.

Okazuje się, że największym „diamentowym zagłębiem” jest mazowieckie. Tu znajduje się bowiem blisko 21 proc. firm z listy „Forbesa”. Same „diamenty” zaś stanowią 0,26 proc. wszystkich firm zarejestrowanych na Mazowszu.

Dyplom dla Łukasiewicz - IChP - diament Forbesa 2023Jak podkreślał Paweł Zielewski, redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika „Forbes”, piętnasta edycja Diamentów Forbesa jest dowodem, że Polacy potrafią budować wartość w najbardziej nawet nieprzyjaznym środowisku. Rekordowa lista diamentowych firm 2023 liczy 11 819 przedsiębiorstw, podczas gdy w 2022 roku na diamentowej liście znalazło się nieco ponad 8 tys. spółek.

Jak podają organizatorzy rankingu, diamentowe spółki to tylko 0,25 proc. ogóły liczby firm zarejestrowanych w Polsce. W 2021 roku wypracowały one przychody ze sprzedaży wynoszące niemal 1,4 biliarda zł, co stanowiło 35 proc. przychodów ze sprzedaży wszystkich krajowych spółek. W porównaniu do 2020 roku przychody firm z tego zestawienia wzrosły o 27,7 proc. Niemal dwukrotne wzrosły także zyski prezentowanych spółek. W 2021 wypracowały one wspólnie 120,8 mld zł zysku, co stanowiło 48,7 proc. zysków wypracowanych w tym roku przez wszystkie polskie spółki. Warto dodać, iż w diamentowych spółkach zatrudnionych jest blisko 2,2 mln osób.

oprac. I.L.-W.

fot. materiały organizatora