Łukasiewicz – IChP patronem konferencji naukowej „Pacjent PostCOVID-owy”

“Pacjent PostCOVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?” – pod takim hasłem w dniach 14-15 listopada 2022 r. będzie przebiegać II Konferencja Naukowa, w której wezmą udział polscy naukowcy i klinicyści. Łukasiewicz – IChP po raz drugi objął wydarzenie patronatem merytorycznym.

Jak podkreśla dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR), ideą konferencji jest integracja środowiska naukowego wokół rozwiązań dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem po przebytej chorobie Covid-19. Ważne, by dzięki podobnym inicjatywom pogłębiać interdyscyplinarną współpracę dydaktyczno-badawczą polskich naukowców w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych Covid-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, opieki nad pacjentem cierpiącym na „zespół po-Covid-owy”.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Więcej pod adresem www.postcovid.medius.com.pl.

Oprac. I.L-W.