Łukasiewicz – IChP na Forum Ekspertów EIT RawMaterials

„Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i edukację” – pod takim hasłem odbywało się tegoroczne Forum Ekspertów zorganizowane w Berlinie w dniach 27-29 czerwca 2022 r. przez European Institute of Innovation and Technology (EIT). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Instytutu.

W spotkaniu, dedykowanym surowcom – EIT RawMaterials Expert Forum – obok blisko 160 reprezentantów europejskiego przemysłu, organizacji badawczych, uczelni wyższych i Komisji Europejskiej, nie zabrakło przedstawicieli Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

EIT RawMAtreials definiuje trendy badawcze w trzech strategicznych ramach – Lighthouse Programs, skupiających się na wyzwaniach w zakresie wydobycia i dostarczania surowców dla Europy, by poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny uczynić Europę strategicznie bardziej autonomiczną.

W tym kontekście udział przedstawicieli Sieci Badawczej Łukasiewicz w europejskim Forum Ekspertów to ogromna szansa na integrację z europejską społecznością naukowo-badawczą, a także otwieranie pola dla nowych wspólnych aktywności europejskich.

Nie do przecenienia są zarówno szanse na inicjowanie pionierskich rozwiązań i dzielenie się nimi z przyszłymi partnerami europejskimi, poprzez wspólne zdobywanie środków na ich realizację (m.in. w zakresie unikatowych kompetencji Łukasiewicz – IChP dotyczących ogniw paliwowych PEM oraz recyklingu źródeł energii), jak również na dostosowanie zakresu badań Łukasiewicz – IChP w obszarach technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym do najnowszych wyzwań stojących przed Europą.

oprac. IL-W (fot. organizatora)