Dr inż. Paweł Bielski wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, które odbyło się 11 marca 2022 r., wyłoniono przedstawicieli organów statutowych na kolejną trzyletnią kadencję. Szefem izby ponownie został dr Tomasz Zieliński.

Podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wyłonieni zostali także przedstawiciele pozostałych organów statutowych. Prezydium Rady PIPC uzupełnili wybrani podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia wiceprzewodniczący: dr inż. Paweł Bielski, dyrektor w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego; Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty; Jacek Janiszek, wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy; Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos; Zbigniew Warmuz, prezes Synthosa; Agnieszka Żyro, prezes Anwilu.

Przewodniczącym Rady PIPC ponownie został Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlen Unipetrol, wchodzącego w skład koncernu PKN Orlen.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. i jest największą organizacją reprezentującą branżę chemiczną na arenie krajowej i międzynarodowej. Izba bierze czynny udział w procesach legislacyjnych oraz wspiera działania na rzecz rozwoju branży.

(źródło: PIPC)