Zapraszamy na kwietniowe i majowe szkolenia z zakresu REACH i CLP

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym Łukasiewicz – IChP zaprasza na kwietniowe i majowe szkolenia w formule online. Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej, pracowników działu zakupów, laboratoriów przedsiębiorstw branży chemicznej i pokrewnych.

Tematyka:

Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki,

Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Więcej szczegółów w sekcji SZKOLENIA i WARSZTATY.