Szkolenia z zakresu REACH i CLP

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym Łukasiewicz – IChP zaprasza we wrześniu i październiku 2021 r. na szkolenia online z zakresu REACH i CLP:  Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH (29 IX 2021); Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP (wraz z załącznikiem VIII – UFI) oraz karty charakterystyki  (30 IX 2021); Przepisy prawa dotyczącego chemikaliów w pigułce (7 X 2021); Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem VIII do  rozporządzenia CLP (8 X 2021).
Szkolenia adresowane są do  dla przedsiębiorstw produkujących i/lub importujących chemikalia, dalszych użytkowników stosujących chemikalia w swojej działalności oraz dystrybutorów.

Więcej szczegółów: SZKOLENIA i WARSZTATY