RAPORT – Łukasiewicz 2019-2020: Nauka dla przyszłości

Sieć Badawcza Łukasiewicz, utworzona 1 kwietnia 2019 r., jest trzecią co do wielkości w Europie i największą w Polsce siecią badawczą. Głównym jej celem jest zwiększenie transferu innowacyjnych technologii do polskiej gospodarki. Łukasiewicz oferuje przedsiębiorcy atrakcyjny model współpracy w obszarach kluczowych dla procesu budowania przewag konkurencyjnych na dynamicznie zmieniającym się rynku – zrównoważonej gospodarki i energii, transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia. Angażuje przy tym zespół ponad 4500 kreatywnych naukowców i inżynierów, bazę ponad 440 laboratoriów B+R i niemal 500 sztuk unikalnej w skali kraju aparatury badawczej.
Łukasiewicz to także realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami w obszarze badań i rozwoju, poprawiającego szanse polskiej gospodarki na szybki wzrost w oparciu o innowacyjne technologie tworzone z pasją przez polskich naukowców.
Łukasiewicz to dziś 32 instytuty badawcze oraz Centrum Łukasiewicz, powołane do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty. Zapraszamy do zapoznania się z ich dorobkiem w ostatnich dwóch latach.


RAPORT – Łukasiewicz 2019-2020: Nauka dla przyszłości