16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC)

W dniach 29-30 maja 2021 r. na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się 16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) – międzynarodowa studencka konferencja naukowa o charakterze biomedycznym. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego objął patronat nad tym wydarzeniem.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się całkowicie w formie zdalnej, przy pomocy platformy Click Meeting. Click Meeting pozwala na tworzenie wirtualnych sal konferencyjnych, na których równocześnie znaleźć się mogą setki uczestników z całego świata, którzy w ten sposób będą mogli zaprezentować swoje badania oraz wysłuchać prezentacji młodych naukowców z innych krajów.

WIMC to jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie, podczas ostatniej edycji gościło blisko 1000 uczestników, nadesłanych zostało ponad 700 prac oryginalnych, z czego przedstawiono przeszło 380 prezentacji ustnych z 64 ośrodków naukowych z 37 państw.

Każdego roku swoją obecnością oraz wartościowymi wykładami uświetniają wydarzenie najznamienitsi naukowcy z obszaru nauk biomedycznych, zarówno z kraju, jak i ze świata.

Kongres WIMC jest zatem niepowtarzalną okazją dla młodych naukowców z Polski i zagranicy nie tylko do zaprezentowania wyników swoich badań, ale stanowi również wyjątkową platformę kontaktową z innymi doświadczonymi naukowcami.

Lista sesji naukowych oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej

http://wimc.wum.edu.pl/ oraz na fanpage https://www.facebook.com/warsawinternationalmedicalcongress

(na podst. materiałów nadesłanych przez organizatora)