Diana Mikiewicz – doktorem nauk biologicznych

Pani Diana Mikiewicz z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy!

Czym zajmuję się w Instytucie

Jestem genetykiem z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach biologii molekularnej i biotechnologii. Specjalizuję się w opracowywaniu i wdrażaniu technologii produkcji białek rekombinowanych, a zwłaszcza w konstrukcji wektorów ekspresyjnych do przemysłowej produkcji białek rekombinowanych w systemach prokariotycznych i eukariotycznych – poprzednio jako pracownik Zakładu Bioinżynierii Ł-IBA, obecnie w Zespole Inżynierii Genetycznej i Biosyntezy Ł-ICHP. Jestem m.in. autorką i współautorką 13 publikacji oryginalnych z listy Journal Citation Reports, współtwórcą 21 patentów i zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych na różnych etapach procedowania w temacie analogi insuliny, szczepionki przeciw grypie ptaków oraz przeciwciał monoklonalnych. Jestem również współtwórcą komercjalizowanej technologii wytwarzania analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu.

Mój najważniejszy projekt

Jednym z najważniejszych projektów badawczych, w których brałam udział, był prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt.”

Moje wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji mikrobiologia. W lipcu 2020 r. uzyskałam tytuł doktora nauk biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł rozprawy: “New expression systems for recombinant genes in Escherichia coli cells using ColE1 type plasmid derivatives” pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna z Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zdalna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 09.07.2020 na wydziale Biologii UW.

Moje pasje

Uwielbiam podróżować, zwiedzać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi, a także czytać książki, oglądać filmy i słuchać dobrej muzyki. Kocham zwierzęta – zwłaszcza koty i psy.